De spagaat van het celibaat

De paus spreekt over seks en dat is altijd een groots moment. De hele wereld let op wat hij zegt en dat is ook precies zijn bedoeling. De halve wereld is het daarna weer niet met hem eens maar het gaat erom dat erover gepraat wordt.

Kortgeleden schijnt de paus weer iets over seks gezegd te hebben. Niet dat hij ervaringsdeskundige is maar dat is oook helemaal niet nodig. Mensen praten voortdurend over dingen waar ze niet deskundig in zijn en geven vooral ook hu  mening. De paus geeft ook zijn mening, waarvan hij dan vervolgens weer beweert dat het de mening van de HEER is en daardoor praat hij twee keer over iets waar hij niets vanaf weet.

Mooi, dat gezegd hebbende, komen we tot de kern van de zaak. Het celibaat, dat is namelijk de oorzaak ervan dat de paus niet of nauwelijks ervaringsdeskundige is op het gebied van seks of in elk geval zou horen te zijn. Hij heeft in een opwelling ooit geroepen dat hij van alle jongens en meisjes af zou blijven. Opwelling? Nou ja, dat weten we niet. Misschien heeft hij er zelfs over nagedacht. De vraag is of hij er later ooit spijt van heeft gehad. Als je de annalen van de Kerk doorleest, zijn er nog al wat die er de grootste moeite mee hadden om zich aan hun eens gegeven belofte te houden. En ik geef toe, het is veelal onmogelijk om je aan zoiets te houden…zoniet onmogelijk.

De grote vraag is dan ook of je zulke dingen moet beloven. Dat waanzinnige beheersen van elke drift, alsof je die voor niets hebt meegekregen. Het uitgangspunt is dat mensen die niet aan seks en relaties doen, zich beter op God kunnen richten. Heeft iemand zich ooit wel eens afgevraagd of dat wel waar is? Houdt dat celibaat niet veeleer in dat je gedwongen bent een frustratie van wereldwijde omvang op te bouwen, een frustratie die op een goed moment tot uitbarsting komt? Daar word je socio-neuroot van.Dat leidt dan weer tot ongelukkige jongetjes en meisjes 50 jaar later.

Kijk, ik denk altijd maar zo, als de Heer NIET had gewild dat de mens ging nadenken, niet ging kiezen, dan zou hij die faciliteiten niet in de menselijke geest hebben ingebouwd. Maar aangezien die mogelijkheden er wel zijn, is het de bedoeling ze op de juiste manier te gebruiken. Daarom hoort een celibatair leven dan ook een volledig individuele keuze te zijn en geen voorwaarde voor lidmaatschap van een club, ook niet als die zich over de hele wereld heeft voortgeplant. Verschrikkelijk trouwens als je bedenkt dat de opvattingen van die organisatie de fout ingaan zodra het om het relationele gaat. Alleen omdat er volgens de vroege voormannen maar één gezonde relatie mocht zijn…die met God….pfff . Jezus’ vrouw werd in het verhaal tot hoer gemaakt, zijn geboorte MOEST onbevlekt zijn om er een wonder van te maken, alsof hij zelf al niet genoeg wonder was…  Aan de wieg en het peuterschap van de christelijke kerk staat een reeks van gefrustreerde engerds en je kunt je er alleen maar over verbazen dat het niet nog erger is geworden. Hier heeft de Joodse traditie de Griekse verslagen. Grieken kenden een vergaande lichaamscultus, zoals bleek uit de naakte optredens tijdnes de Olympische Spelen. De Joden echter vergeestelijkten en staarden zich blind op hun ene God.

Juist wie zonder frustraties kan leven….ka zich richten op de diepere oorzaken en verschijnselen in de wereld. Wie geen blokkades kent. kan onbevangen zijn. Het verplichte celibaat verscheurt de geest van de geestelijke, na kortere of langere tijd. Het komt voort uit de ziekelijke neiging tot het ontkennen van het lichaam. Een ziekelijkheid die in sommige geestelijke stromingen de overhand heeft genomen. Het wordt de hoogste tijd religie en geestelijke ziekte niet langer met elkaar in verband te brengen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://chaoticus.wordpress.com

Advertenties

16 thoughts on “De spagaat van het celibaat

 1. Het is een feit dat velen het (schandalige) misbruik binnen de kerk aan het celibaat toeschrijven, dat zou kunnen, maar waarom komt het buiten de kerk dan ook zo veelvuldig voor? De peik van het misbruik binnen de kerk lag in de zeventiger en tachtiger jaren. Verklaring?
  Losse moraal en zeden in de jaren 60 en 70
  de door het John Jay college uitgevoerde studie die in 2011 werd gepubliceerd, identificeert de lossere zeden in de VS in de jaren 60 en 70 als één van de belangrijkste oorzaken voor de omvang van het misbruik in die jaren. Mede door hun gebrekkige opleiding waren priesters volgens deze studie niet in staat goed om te gaan met de sociale onrust in deze periode, en nam het misbruik toe. Volgens dit onderzoek is deze sociale factor de enige goede verklaring voor de sterke toename van misbruik in de jaren 60, en de afname in de jaren 80. Factoren die al jaren stabiel waren, zoals het celibaat, kunnen volgens deze studie de piek in misbruik niet verklaren.

 2. Het celibaat is een kunstmatige vorm van zelfkastijding onder het voorwendsel dat het zou bijdragen aan een hogere religiositeit en gerichtheid op God.In werkelijkheid leidt het daar juist vandaan door ene voortdurende, dringende behoefte. De dubbelkloosters in de Middeleeuwen kenden onderaardse gangen die monniken en nonnen vrijwel onbeperkt toegang gaven tot elkaar… Toppunt van hypocrisie dus…

  • Dat er in het geniep bij veel religieuzen zoiets speelde zal best, ook al is de behoefte tot dergelijke sappige roddels ook vaak de aanleiding zelf om tot die conclusie te komen. U vergeet dat die ” dringende behoefte” van persoon tot persoon verschilt en bij veel geestelijken vaak geheel afwezig is. Dat schijnt maar moeilijk te begrijpen voor diegene die die behoefte wel dagelijks hebben.

  • U bent blijkbaar niet op de hoogte van de cijfers, er zijn aantallen genoemd van 10.000 tot 20.000 jongens of jongeren die misbruikt zijn in de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw. Omgerekend naar percentages is dat 0,3 tot 0,9 van alle jongeren die zich destijds op een katholiek of christelijke school of internaat bevonden. Het percentage geestelijken dat zich schuldig maakte aan misbruik werd geschat op 1 a 2 procent. Hoewel natuurlijk elk geval er één teveel is in de RK kerk, steken die percentages schril af tegen de cijfers in de seculiere wereld.

  • Cijfers zeggen heel veel meneer de chaoticus! Sommige mensen menen werkelijk dat het niet uitmaakt of een moordenaar één of honderd mensen heeft vermoord. Uitgaande van het leed voor de nabestaanden veroorzaakt door één moord, wordt dat telkens verdubbeld bij de volgende moord. Zo ook bij misbruik, het leed veroorzaakt door misbruik binnen de Rk kerk is de betreffende geestelijkheid zeer zwaar aan te rekenen. Maar de media aandacht voor elk individueel geval is buitenproportioneel, zeker vergeleken met de aandacht voor het misbruik vandaag en elke dag in de seculiere wereld.

 3. Citaat: “Het ENIGE dat telt is het individuele leed….””

  Vraag: “Dus de veroorzaker doet er niet toe?”

  Chaoticus: “De veroorzaker van wat? Het gaat juist om de veroorzakers.”

  Een beetje warrig ben je wel. Welke veroorzakers? Die van de slachtoffers van het misbruik binnen de RK-Kerk, of ook al die anderen daarbuiten???

 4. Voor de goede orde, één op de vier jongeren in Nederland wordt in meer of mindere mate seksueel misbruikt. Bij meisjes ligt dat percentage op 40. Dat is ca 50.000 per jaar ofwel 144 gevallen per dag. Voor de duidelijkheid. Al deze gevallen komen voor de verandering nou niet eens door het celibaat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s