God als massamoordenaar

 

Gisteren kwam ik een merkwaardig lijstje tegen. Daarin stond God geplaatst aan de top van een lijst van massamoordenaars. Ik meen dat Mao tse Toeng 2 was en Stalin 3. Als je zoiets leest, vraag je je echt af wat er in iemand gevaren moet zijn. En dan te bedenken dat wij volgens de Bijbel naar Gods evenbeeld geschapen zijn. Dat zou inhouden dat wij allemaal potentiële massamoordenaars zijn.

Maar goed, je komnt na een tijdje tot bedaren en dan realiseer je je wat ene gigantische flauwekul daar wordt beweerd. Als je witl anartonen dat God de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis is, dan moet je duidelijk maken:

1. Wie God is

2. Welke God je bedoelt

3. Of de teksten in heilige boeken de waarheid vertellen over God

Geen van drieën is goed mogelijk omdat God voor ieder individu op aarde een ander is. Daarom zijn er heilige boeken geschreven, eigenlijk de mythologieën van het mnotheïsme. En voor we verder aan: mythologische boekwerken bevatten gedeeltelijk objectief aantoonbare waarheden maar daarnaast ook een overmaat aan individuele interpretaties. Daaruit zijn verhalen samengesteld waaraan je als mens veel wijsheid maar waaraan je ook veel psychische fixatie en obsessie kan ontlenen. Dat laatste doen bij voorkeur de zogenaamde orthodoxen. Het zijn vooral HUN tegenstanders die proberen aan te tonen hoe slecht God wel was en ook zij graven zich daarin steeds dieper in. In hun ogen is God over de hele wereld iets waarin alleen onwetenden een heilsboodschap zien. Bij nadere analyse blijkt dat echter niet het geval te zijn.

In de eerste plaats zijn er verschillen tussen de Christelijke, Islamitische en Joodse Goden en ook met de Hindoegoden, natuurgoden en wat voor goden er allemaal nog meer mogen blijken te zijn. Zij vertegenwoordigen allemaal een andere invalshoek van hetzelfde: actie en reactie in de natuur.  Zo kan het heel goed zijn dat de wandaden die aan God worden toegeschreven, zoals ene sprinkhanenplaag, is ontstaan door menselijk handelen. Als een heilig schrift dus zegt dat God sprinkhanen stuurt vanwege een bepaald menselijk handelen, dan is dat gewoon waar. Dat er politieke wenselijkheden uit die tijd aan zijn verbonden, is een andere zaak. Dat het verbonden wordt aan ongehoorzaamheid aan de machthebbers uit die tijd is een politieke leugen. Het heeft niets te maken met de kans dat een sprinkhanenplaag uit menselijk handelen voortkomt. Een voorbeeld van zeer schadelijk menselijk handelen is de woestijnvorming. Het ziet eruit als een natuurramp maar in werkelijkheid is ze in sterke mate veroorzaakt door menselijk handelen.

Het probleem zit hem misschien vooral in het feit dat de mens zichzelf heeft losgeworsteld uit de natuur en zichzelf niet meer ziet als handelend wezen binnen het systeem. Hij/zij ziet zich niet meer zo maar IS het wel. Een ander probleem is dat heilige boeken veelal niet nauwkeurig weergeven waar oorzaak en gevolg elkaar raken. Op dat kruispunt wordt door de auteurs meestal een politiek wenselijke impuls gelegd. Daar waar in feite sprake is van een natuurlijke reeks van oorzaak en gevolg, krijgt een natuurramp het predikaat “straf”. Daarmee vormt ze een dreigement aan het adres van iedereen die zich aan de wensen van het wereldlijk gezag zou willen onttrekken, of dat nu archaïsche koningen zijn of opperpriesters (in veel gevallen dezelfde zoals presidenten en opperbevelhebbers tegenwoordig vaak dezelfde zijn). Dat maakt het tegelijkertijd ook levensgevaarlijk om een absolute overtuiging te ontlenen aan zo’n heilig boek.Het kent immers geen enkel objectivisme, niet eens een goddelijke objectiviteit.

Al met al is het wat onbenullig om te stellen dat God een massamoordenaar zou zijn. In feite is er sprake van een atheïstisch populistisch sprookje, voor wie het i  gewone mensentaal wil zeggen. Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://chaoticus.wordpress.com

Advertenties

6 thoughts on “God als massamoordenaar

  1. God schiep niet de mens,De mens schiep god,het is een verzinsel van de mens die handelt uit onwetendheid en angst ,en het onbekende,Bang voor de dood ,wat kan je herinneren voor dat je geboren was ? wat na de dood? Juist niets, het niets zal er altijd zijn ,er is slechts niets, dan wat er nu is, en er zal namelijk niets zijn, wij zijn slechts kleiner dan stof in dit onmetelijke heelal, het heelal wat zich uitbreid in het ….niets,

  2. Mesopotamië was ruim 5000 jaar geleden één van de eerste beschavingen in het Midden-Oosten, dat toen een weelderige groene oase was, Ruim voor het begin van onze jaartelling is de woestijnvorming daar al begonnen, hoezo menselijk handelen?? Het klimaat veranderd, al duizenden en duizenden jaren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s