Posted in juli 2012

Doorrijden en doordraven

De afgelopen maanden ben ik zeer geregeld waar te nemen geweest  op de Spaanse en Franse snelwegen. Dat zal voorlopig niet veranderen. Ik rijd nog al eens heen en weer tussen Nederland en Spanje, gewoon ook omdat het zo’n mooie reis is of omdat ik de ene keer in het ene en de andere keer … Lees verder

Fusiëren en de efficiencyslag

Dat managers kunnen verhullen en leuteren, kletsen en achterbaks zijn, was natuurlijk al lang bekend. We winden er geen doekjes omheen, ik heb er zelf mee te maken gehad. Met een zekere meneer Pol Schevernels bij de PTT, nou die kon er ook wat van. De man had als tweede karaktertrek “gelul”. Zijn eerste karaktertrek … Lees verder

Het Engels als wereldtaal (2)

Bijna was het gelukt. Bijna was het Nederlands wereldtaal geworden. Bijna had dat landje waar Zeeuwen, Friezen, Hollanders, Limburgers en boeren elkaar het leven zuur maken leiding kunnen geven aan het gedrocht dat Mensheid heet. Die lap grond van 300 bij 200 als matje waar andere regeringsleiders te biecht zouden moeten komen bij de Groot … Lees verder

Engels als wereldtaal

Bijna algemeen neemt iedereen zonder problemen aan dat Engels de wereldtaal is en dat het dat ook onvermijdelijk is geworden. Dat nu is niet het geval. In de periode tot 1930 nog leek het erop dat Spaans de belangrijkste wereldtaal zou worden. Aan het begin van de vorige eeuw, tot aan de Tweede Wereldoorlog werd … Lees verder

Volg je natuur, verheerlijk je zelf…

  “Hij volgt z’n natuur”, is een bekende uitspraak als het gaat om dieren. Dieren volgen altijd hun natuur, een soort kracht waartegen ze geen verweer hebben. Dat maakt dan meteen duidelijk dat dieren eigenlijk heel domme wezens zijn die zich laten leiden door iets waar ze geen grip op hebben. Dat is de suggestie. … Lees verder

De domme kiezer

Het regent niet alleen water maar ook peilingen in Nederland. De hele zomer door en dat is nog veel slechter weer dan een buitje tussendoor. Peilingen zijn uitermate slechte en zelfs slechtbedoelde instrumenten in verkiezingstijd. Kortgeleden openbaarde de NCRV enkele misstanden rond de peilingen. Daarbij bleek onder meer dat onder de geïnterviewden bijan eenderde zichzelf … Lees verder

Kadootjevogel, een oproep aan de rijken van Nederland

Sinds we hier ons huis in Catalonië hebben, is er één dier dat zich wel op een heel opvallende wijze laat gelden: de kadootjevogel. Het geluid dat het dier voortbrengt, klinkt onmiskenbaar als “kadootje”.  Wij zijn ervan overtuigd dat het een soort doffer is. Iets verderop brengt een andere vogel het zelfde geluid voort, zachter … Lees verder

Napoleon als democraat

Vanmorgen werd ik blij gemaakt met het bericht dat Napoleon volgens Hero Brinkman grondlegger is van de West-Europese democratie. Dat is mooi hè, als mensen zoiets zeggen. Ik zie de charmante glimlach van Hero erbij, zijn zoet gevooisde stem en je zou er bijna in gaan geloven. Napoleon als grondlegger van de democratie… Wie zou … Lees verder

Het economische stofzuigermodel

Vanmorgen was het weer raak. Wouter Bos kondigde nog veel meer bezuinigingen aan en…als ik miljardair was zou ik me alvast in mijn handen wrijven. Ik zou buitenschot blijven. Bezuinigen is om twee belangrijke redenen NIET wat er moet gebeuren. Tot dat inzicht kom je als je beseft dat een crisis niets te maken heeft … Lees verder