Posted in oktober 2012

Antisemitisme als perverse aanklacht

  Dag na dag, week na week, maand na maand en jaar na jaar heb ik nu moeten aanzien hoe het woord antisemitisme te pasen te pas werd gebruikt. Ooit ging het om agressief gedrag tegen Joden in Europa, vooral in het oosten trouwens, maar die betekenis heeft het al lang niet meer. Iedere vorm … Lees verder

Werkloosheid is een oplossing, geen probleem (3)

We beginnen de ontknoping van dit verhaal te naderen want waarom zou werkloosheid een oplossing kunnen zijn in plaats van een probleem? Laten we beginnen met duidelijk te maken dat werkloosheid als probleem zichzelf meteen versterkt. Als het als een probleem wordt gezien, daalt de kans dat de werkloze uit zijn positie komt. Met sprongen. … Lees verder

Werkloosheid is een oplossing, geen probleem (3)

Fantasie…dat houdt de geest levendig maar met uitsluitend fantasie red je het natuurlijk niet. Er zijn nu eenmaal eigenschappen en afspraken die je moet kennen om met de wereld in het reine te kunnen komen. Communicatie en samenwerking met de eigen soort, mens, is daarvoor van levensbelang en daarom moeten we praten, lezen, schrijven en … Lees verder

Werkloosheid is een oplossing, geen probleem…

  “Zorg voor jezelf”, het is vooral in liberale kringen maar ook wel onder andere groeperingen een veel gehoorde kreet. Mensen moeten gewoon voor zichzelf zorgen al behoort de overheid wel steeds bredere asfaltstrepen door het landschap te trekken. De overheid, het collectief dus, zorgt vooral voor mensen met wie het toch al goed gaat. … Lees verder

De Salonfähigkeit van het fascisme…

Er zijn van die dagen dat ik “salonsocialist” word genoemd, iemand die zich socialistisch voordoet maar intussen vooral heel goed voor zichzelf zorgt. Nu moet één ding duidelijk zijn: een socialist moet goed voor zichzelf zorgen om zijn of haar socialistische werk naar behoren te kunnen doen. Voorop moet echter staan de de armoedebestrijding niet … Lees verder

Moment van onverschillige aandacht…

OK, het lijkt soms de afkorting te zijn van “onbelangrijke klerezooi” . De reactie “OK” klinkt lang niet altijd om aan te geven dat we het met elkaar eens zijn maar veel vaker om van de ander af te zijn. Dat is mijn indruk van de afgelopen jaren. Te pas en te onpas voegen we … Lees verder

Zoekt de politie dekking?

  Laten we wel wezen: de politie is opgezet om de wetten van het land te handhaven. In dat opzicht heeft ze een dienende functie ten opzichte van burger en bestuur. Niet voor niets bestond de politie in het antieke Athene uit slaven. Aan de ene kant moesten zij gehoorzamen, aan de andere kant zou … Lees verder

Boekenwurmen, Farizeeërs en oogkleppen

Farizeeërs zijn het, allemaal. Zij slaan je met teksten om de oren uit hetArabisch , Grieks, Hebreeuws en op grond daarvan halen zij hun gelijk. En met hun neus in de boeken zien zij geen vergezichten meer. De kaft van de boeken werkt als oogkleppen. Het overkwam mij gisteren weer,hertog Jan voorop. Hertog Jan die … Lees verder