Boekenwurmen, Farizeeërs en oogkleppen

Farizeeërs zijn het, allemaal. Zij slaan je met teksten om de oren uit hetArabisch , Grieks, Hebreeuws en op grond daarvan halen zij hun gelijk. En met hun neus in de boeken zien zij geen vergezichten meer. De kaft van de boeken werkt als oogkleppen. Het overkwam mij gisteren weer,hertog Jan voorop. Hertog Jan die mij nota bene beschuldigde van geschiedvervalsing omdat ik niet hetzelfde boekje heb gelezen als hij.

Nu kan ik er ook wat van hoor. Ik heb hier voor mij liggen: een levensbeschrijving van Karel de Grote door J. Fleckenstein, “De Gouden eeuwen van Andalusië door María Rosa Menocal en De Kruisvaarders door Johannes Lehmann en…als deze titels u niet bevallen, dan heb ik er andere. Ja zeker, er ligt hier onder meer een boek over de kinderkruistocht, mijn bibliotheek is zwaar beladen. En op basis daarvan kan ik mij een aardig beeld vormen van Koran, Islam, Christendom en Jodendom en om maar eens bij het laatste drietal te beginnen: hoe zien zij er eigenlijk uit en door wie zijn deze godsdiensten tot belijdenis gemaakt?

Het meest opvallend is in feite het Jodendom want hierin zijn de geschiedenis van het volk en de godsdienst met elkaar verweven tot één verhaal. Het geheel is zó uniek dat de Joden zich lange tijd met hand en tand hebben verzet tegen het gebruik ervan door andere volkeren. Die beperking is enig in de wereld want het Jodendom is de enige “grote wereldgodsdienst” die zich niet bezighield met grootscheepse verspreiding. Integendeel, het Jodendom moest behouden blijven voorgeboren Joden, iedereen met een Jodin als moeder. En zo is het nog steeds. Waarom ze tot de “grote wereldgodsdiensten” wordt gerekend is een raadsel want in werkelijkheid zijn er niet zoveel anahangers. Invloed daarentegen heeft ze wel wereldwijd gehad.

Die Joodse bezitsdrang bleef tot na het optreden van Christus een rol spelen want aanvankelijk mochten niet-Joden niet toetreden tot de Christelijke sekte. Toen het eenmaal zover was, stroomde het Christendom het geestelijk uitgeklede Romeinse Rijk binnen. Opvallend daarbij was wel dat het Christendom terechtkwam bij volkeren die zelf over andere godsdiensten beschikten en die met geweld tot de nieuwe leer gebracht moesten worden. Het gevolg daarvan was dat de nieuwe godsdienst niet heel diep wortelde en leidde tot ketterij en herleving van “natuurgodsdiensten”. De Nazi’s maakten daarvan handig gebruik want hun religieuze achtergrond greep terug naar de oude Noorse religie. Het Christendom heeft in Europa nooit zulke diepe verworteling gevonden als het Jodendom bij de Joden. Vandaar ook dat de ontkerkelijking nergens zo snel is verlopen als in Europa.

Ook de Islam vond veel meer verwevenheid met de bevolking waar zij haar basis vond. Dat kwam doordat deze godsdienst in “eigen gelederen” neerdaalde: de Arabieren. Op dat moment was de Arabische cultuur in verwarring en de Islam bracht nieuwe structuur. Daarom ook geeft de Koran duidelijke aanwijzingen voor het dagelijks leven. Dat zij later over de aardbol is uitgezaaid is het gevolg geweest van machtsbeluste vorsten en edelen die godsdienst als ene middel zagen om volkeren te onderwerpen. In dat opzicht lijken Islam en Christendom veel op elkaar.

Spreek mij dus niet van de enorme vroomheid van kruisvaarders en Christelijke volkeren want die heeft nooit in dezelfde mate bestaan als de vroomheid onder Joden en Arabieren. Natuurlijk, er zijn vrome Christenen geweest, of we dat nu leuk vinden of niet, maar niet zoals dat een kenmerk was van de beide andere godsdiensten. Nee, het gros van de kruisvaarders was vervuld van dadendrang, zucht naar avontuur en gelukszoekerij. In latere generaties ging dezelfde categorie aan boord van de schepen die naar Indië voeren etc…  En natuurlijk…er waren vrome mannen bij…ook dat…

Hertog Jan haalt vervolgens aan hoe al eeuwenlang wordt gewaarschuwd tegen de agressie van de Islam. Hij spreekt van teksten in de eerder genoemde talen en ja, daarvan is sprake maar wat ons in Europa vooral trof was de vijandschap van de RK-kerk ten opzichte van de Islam en het Joden dom want deze kerk heeft eeuwenlang antisemitisme gepredikt. De Joden waren de moordenaars van Christus.  Het was de paus en zijn omgeving die de Europeanen eeuwenlang steeds maar weer opnieuw voortekende hoe verschrikkelijk de Islam wel was. Voor vorsten en volk lag dat vaak toch weer anders. Zo onderhield Karel de Grote uitstekende contacten met de Islamitiische heerser Haroen al Rashid. En in Spanje leefden moslims, Christenen en Joden in goede harmonie eeuwenlang samen totdat de Katholieke koningen een vervolging inzetten tegen moslims en Joden. Zo zijn de feiten, meneer Hertog Jan! En u houdt toch zo van feiten?

Tot mijn verbazing haalt Hertog Jan een christelijke Arabist “Jansen” aan die beweert dat mensen in Europa geen weet meer hebben van een religieus besef. Waar haalt de man de kletskoek vandaan? Misschien ziet hij met lede ogen hoe de christelijke kerk leden verliest maar een religieus besef is er welk degelijk. Zo wint het Boeddhisme zienderogen aan terrein. Geen godsdienst, wel een religie. En tenslotte komt Hertog Jan met ene reeks prominenten op de proppen die negatieve uitspraken hebben gedaan over de Islam. Eén van hen wasWinston Churchill. Beseft de Hertog wel welke positie meneer Churchill altijd heeft ingenomen? Uit welke  hoek hij kwam en wat zijn functie in de samenleving was? Weet hij iets over het gedrag van Churchill in de Eerste Wereldoorlog, ja u leest het goed, de EERSTE, niet de Tweede? Meneer Jansen die de moslims beschrijft als wilde barbaren en een paar pagina’s verder het moorddadige optreden van kruisvaarders goedpraat als gedrag dat in die tijd thuishoorde.

Churchill was bij lange na geen Islamkenner, geen godsdienstwetenschapper zelfs maar in de eerste plaats een politicus. In dat licht moeten wij de meeste van zijn uitspraken zien, waarvan de bekendste is: “Ik heb hier voor u vijf principes en als ze u niet bevallen, heb ik vijf andere.” Churchill moest in de eerste plaats aan zijn volk duidelijk maken dat het hard nodig was de moslims in India (nu Pakistan) onder de duim  te houden en zo ook in Egypte en Soedan. Moeten wij in Europa ons schamen voor ons gedrag in de Kruistochten die bedoeld waren om voor christenen de weg vrij te maken naar het Heilige Graf? In beginsel niet meer dan een ander. De moslims gingen daar soms als wilden tekeer en de christenen ook. Dat was de cultuur van die tijd. Maar gij boekenwurmen en tekstgeleerden, leg uw geschriften eens weg en zie de verbanden in de geschiedenis. Het zal u helpen de ontwikkelingen op hun  merites te beoordelen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://chaoticus.wordpress.com

Advertenties

10 thoughts on “Boekenwurmen, Farizeeërs en oogkleppen

  1. Op uw mondje bent u in elk geval niet gevallen, blijkbaar heeft u meer tijd daarvoor dan ik. Om nog even terug te komen op die Kruistochten die u zo verfoeit, enig idee wat daar vierhonderd jaar aan vooraf ging?

  2. Ik daag u uit het boek van Hans Jansen te lezen: Op op ten strijde, Jeruzalem bevrijden. Stelt u zich een voor als Saoedi_Arabië bezet zou worden door een sterke vreemde islam vijandige mogendheid, waardoor Mekka en Medina nagenoeg onbereikbaar zouden zijn voor de pelgrims. Enig idee wat voor pleuris er uit zou breken? Een vergelijkbaar soort pleuris hebben de Christenen destijds vierhonderd jaar gedoogd. Het enige verschil is dat eenmaal in hun leven een bedevaart naar Mekka een heilige plicht is voor moslims. Bij Christenen was die plicht er niet, maar de behoefte om naar het heilige land te reizen was er niet minder om.

    • Die behoefte was er niet minder om? Nee, bij sommigen zeker niet maar de kruistochten gingen niet uit van het volk maar van de Paus die probeerde zijn absolute macht te versterken. Daar komt bij dat het christendom in Europa nooit zo diep verworteld is geraakt als de Islam in Arabië. De oorzaken daarvan heb ik al eerder uiteengezet. Zeker, er waren “vrome” individuen maar u moet ook de hele Europese context begrijpen voordat u conclusies gaat trekken en niet alleen kijken naar religies getinte of godsdienstgerichte geschriften. De kruistochten waren voor velen ene gelegenheid om zich te onttrekken aan feodale structuren (was een toezegging van de Paus), het vinden van een nieuw leven elders en daarbij nog de mogelijkheid om een plekje in de hemel te verwerven. De behoefte aan kolonisatie in Europa was enorm, niet voor niets richtten de kruisridders zich nota bene ook op Litouwen (HOSPITALITERS,.dat had met het heilige graf niets te maken). Later verplaatste de kolonisatiedrang zich naar Indië etc. Ook toen sloten zich vooral gelukszoekers, werklozen en zwervers aan. De trek naar buiten is niet uitsluitend uit godsdienstige geschriften te herleiden.

  3. Nee hoor, de uitbreiding van het Europese rijk was niet afkomstig van Christenen maar van de adel en vooral de ontheemden in Europa (relatieve overbevolking) De scheiding tussen kerk en staat is ene uitvinding van de 19e eeuwse liberalen. Daarvoor was overal de christelijke kerk staatskerk, behalve in de eeuwen voor de erkenning van het geloof (eerste vier eeuwen dus zo ongeveer)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s