De belevingswereld van een antisemiet

Antisemitisme, het is misschien wel het meest misbruikte woord van de sociale media en internet. Te pas en te onpas wordt het woord gebruikt en juist daardoor verliest het aan betekenis. Een kleine verandering in dat opzicht werd teweeggebracht door het interview met een Turkse jongen in Nederland op 12 maart j.l. Uit zijn woorden viel op te maken dat hij het afslachten van Joden goedkeurde allleen al vanwege het Jood-zijn. Een gedachte die duidelijk is ingegeven door de gang van zaken in Palestina en….de gedachtenwereld die direct om hem heen ligt, familie, kennissen enzovoorts…

Het is natuurlijk diep bedroevend dat zo’n zeventig jaar na de Naziterreur dit soort gedachten nog leeft, ik zeg “nog” want geloof me, ze zijn nooit weg geweest. Een jaar of tien geleden zei een Griek, geen moslim dus, op Cyprus tegen me dat niemand “het erg vond wat Hitler had gedaan”. Voor mij was dat een schok maar ook een eye-opener. Afhankelijk van de plaats in de wereld bestaan over Joden heel uiteenlopende gedachten en ik moet toegeven, in veel gevallen zijn die gedachten negatief. Hoe dat komt? Misschien daarover straks nog iets.

Laten we eens kijken naar het antisemitisme in Europa, in Nederland. In de Middeleeuwen waren Joden niet erg populair. De RK-kerk had ze afgeschilderd als moordenaars van Christus en daarmee hadden ze natuurlijk al tot in het zeven maal zevende geslacht een soort eerwraak over zich afgeroepen. Dat de RK Kerk zich met die opvatting volledig afkeerde van haar eigen leerstelling van liefde, deed er niet toe. Voor brede massa’s ging het erin als koek. Joden mochten ook geen grond bezitten, doodeenvoudig omdat grondbezit het belangrijkste middel was om macht te verkrijgen. Dat bleef ook in de eeuwen daarna nog een tijdlang zo.

Wat ze wel mochten, was handel drijven en dat deden ze goed, in een poging te overleven. Daarmee verdienden ze zoveel geld dat ze op den duur in staat waren anderen geld te lenen tegen een zekere, hoge, rente. Joden konden dat doen omdat zij niet belemmerd werden door regels die de kerk stelde over rente. De Christelijke moraal op dat gebied was in die tijd ongeveer hetzelfde als de Islamitische moraal in deze tijd. Overigens….edelen leenden maar al te graag bij Joden omdat ze met het geld hun doelstellingen beter konden verwezenlijken maar…Joden mochten nog steeds geen grond bezitten. De hypocrisie vierde dus hoogtij. De gedachten die gemeengoed waren over rijke Joden, worden goed verwoord in Shakespeare’s “Koopman van Venetië”.

Ja, de rijke Joden wekten al gauw de afgunst van het ploeteraars die in gildeverband zich een inkomen probeerden te verschaffen en zo verbreidde en verdiepte het antisemitisme zich. Pas rond de Franse Revolutie werd het verbod op grondbezit door Joden afgeschaft maar toen was er al generaties lang kwaad berokkend. De Jodenhaat was een smeulende heidebrand geworden. In sommige landen kwam men er openlijk voor uit. Zo waren er in Rusland en Polen geregeld pogroms, pogrom is dan ook een Russisch woord. In Spanje daarentegen werkten Joden en Christenen en moslims aanvankelijk, zo rond 800 nC heel harmonisch samen.

Joden werden in grote delen van Europa al gauw gezien als rijke uitbuiters en natuurlijk, ze bestonden, er waren Joodse bankiers die anderen schandalig uitbuitten. Er waren er ook die dat niet deden. Zoals gewoonlijk moesten de goeden onder de kwaden lijden. CDe reputatie werd negatief en woorden als voddenjood en jodenstreek werden in Nederland gemeengoed. In Frankrijk kwam de Jodenhaattot een toppunt tijdens de beruchte Dreyfusaffaire (eind negentiende eeuw). Frankrijk is in de jaren daarna de meest antisemitische staat van west-Europa geworden.

Gruwelijker vormen nam het in Duitsland aan waar de Joden als zondenbok gingen gelden voor de crisissituatie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Over de holocaust of sho’a hoeven we hier niets uit de doeken te doen. Voor de rechtgeaarde antisemiet is de enige goede Jood een dode Jood. Maar antisemitisme houdt meer in.

Er zij meer semieten dan Joden. Ook Palestijnen zijn semieten, zo zegt de Bijbel althans en daarvan is het woord afkomstig. Zo komen we op de moslims. Anti-molsims zijn in wezen geen racisten maar discriminanten. Het Islam-geloof wordt echter al bijgebracht tijdens het verblijf in de baarmoeder en dus zou je kunnen zeggen dat de Islam even onlosmakelijk met iemand is verbonden als zijn of haar ras. Hetzelfde geldt trouwens voor het orthodoxe Christen- of Jodendom. De anti-moslim bevindt zich in zijn denken op hetzelfde spoor en op hetzelfde niveau als de anti-Jood. Hij/zij is onverzettelijk in zijn of haar antibeleving, in het zien van de moslim als aanstichter van al het onheil in de wereld. De bewijzen daarvoor zijn er, volgens hem en haar, te over. Kijk maar naar de PLO, Al Qaida, Hamas en ga zo maar voort.

Antisemitisme is daarom in wezen gericht tegen Joden en moslims. Met antisemieten is geen goed garen te spinnen, zeker niet door voorlichting. Hun denken is verziekt en kan alleen worden bijgesteld door een langdurige psychische therapie. Er is nog een opmerking, die ik maak op het gevaar af geheel pro-semitische wereld over me heen te krijgen. Het Joodse geloof kent in tegenstelling tot Christendom en Islam geen grootscheepse zending, geen zieltjeswinnerij. Dat lijkt mooi maarten diepste is het een vorm van arrogantie, de gedachte zelf het uitverkoren volk te zijn waartoe alle andere mensen niet behoren, niet kunnen behoren, tenzij onder zeer speciale omstandigheden. Die gedachte is haast racistisch en op zijn minst zeer discriminatoir. Klaarblijkelijk zijn andere mensen het onwaardig om tot de club te behoren. Het is voor te stellen dat vanuit deze overtuiging het gedrag van Joden wel eens bovenmatig arrogant is geweest en daarmee prikkelend voor anderen maar bewijzen heb ik daar niet heel concreet voor. Voor een echte antisemiet kan het echter een extra reden zijn om alles wat Jood is af te keuren.

De discussie met anti-Joden en anti-Moslims heb ik stopgezet. Ze is heilloos, niet vruchtbaar en leidt slechts tot diepere verworteling in de eigen overtuiging van deze gehersenpoelde mensen. Daaraan wens ik niet mee te werken.

Tot  sterkte,

Kaj Elhorst

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s