Hoe de PVV-leugen tot volkerenmoord kan leiden

Je leest het geregeld: de moslims zouden de Joden zijn van de WOII. Het grote argument daartegen is natuurlijk: waar zijn dan de vernieitigingskampen?  En dat klopt. Er zijn geen staatsgestuurde grootscheepse razzia’s, er zijn geen vernieitingingskampen en er rijden geen veewagons vol moslims naar een plek des verderfs. Dat is dus belangrijk om te beseffen want de vergelijking gaat anders behoorlijk mank.

De moslims zijn dus inderdaad niet te vergelijken met de Joden van WOII en we moeten ook voorkomen dat het zover komt. Toch zit die kans er wel degelijk in. De moslims van 2013 doen namelijk veel meer denken aan de Joden van de Middeleeuwen, van de periode na de diasporah. Nadat zij uit eigen land waren verdreven, zochten zij een goed heenkomen elders. Aangetrokken door de relatieve vrede en welvaart in het gebeid, trokken zij naar Europa en in toenemende mate naar West-Europa. Helemaal ongevaarlijk was dat niet want Joden stonden bij voorbaat in Europa al heel slecht bekend. De RK Kerk had namelijk overal rondgebazuind dat Joden de moordenaars van Christus waren en dat was natuurlijk “slecht volk”.  Van meet af aan zijn Joden in Europa dan ook met argwaan en veelal met de nek aangekeken. Overal….het woord pogrom is afkomstig uit het Russisch en slaat vooral op lynchpartijen tegen Joodse medeburgers.

Niet alleen verspreidde de kerk het idee dat Joden de moordenaars van Christus waren. Ze stimuleerde ook het geloof in geruchten dat Joden tal van gruwelijke gewoonten er op na hielden. Er was niet veel voor nodig om de nieuwe medeburgers tot bizarre en afstotelijke wezens om te toveren. De bouw van synagogen werd meestal verboden en….Joden mochten geen land bezitten. Dat was pech hebben want land was in de Middeleeuwen HET middel tot vermogensvorming. Zelfs mochten zij geen lid zijn van gilden. Alweer zo’n rotstreek van de Middeleeuwse gezagsdragers. Nu leek dat overigens logisch omdat het lidmaatschap van een gilde, vooral later in de Middeleeuwen veelal gebonden was aan erfelijkheid maar een wet van Meden en Perzen was dat niet.

Wat de Joden wel mochten,was handelen. Dat was een vakgebied waarvoor de “christelijke” Europeanen vrij weinig belangstelling hadden dus vooruit maar. In Shakespeares toneelstuk “De Koopman van Venetië”  wordt een erbarmelijk beeld gegeven van de manier waarop men tegen de Joodse handelaars aankeek, zij het iets later dan de Middeleeuwen dus. Niet voor niets is het woord “voddenjood”  en het begrip “jodenstreek” gemeengoed geworden. Zelfs de woorden die men uit het Jiddisch overnam zijn vaak negatief van aard zoals “sjofel”  en “schlemiel”.

Kortom van meet af aan is de sfeer rond de Joden, eerst door de kerk, later door gewoonte, negatief geweest en denigrerend , ja zelfs discriminerend. In feite hebben de Nazi’s later niets anders gedaan dan gebruikmaken van deze opvattingen, het opkloppen ervan en het zoeken van bewijzen ervan. Dat komt behoorlijk overeen met de activiteiten van de PVV en aanverwante groeperingen. Zij misbruiken reeds ingesleten negatieve opvattingen en ervaringen om hun eigen stellingen te onderbouwen. De PVV doet dat door met stelligheid te beweren dat ze de Koran “kent” terwijl ze in feite alleen de negatieve passages uit heeft gehaald die voor haar te gebruiken zijn. Minstens zo leugenachtig is de stelling dat zij niet tegen moslims zijn maar tegen de Islam want…wat is de Islam zonder moslims? Een stapeltje oud papiuer…niets om je druk over te maken. Die leugens zijn levensgevaarlijk want ze leidt van discriminatie tot volkerenmoord, zoals hiervoor is aangegeven.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://chaoticus.wordpress.com

Advertenties

47 thoughts on “Hoe de PVV-leugen tot volkerenmoord kan leiden

 1. Eigenlijk wou ik niet meer reageren op zoveel onzin als je nu weer uitkraamt, maar vooruit, nog een keer dan maar.
  Kijk eens goed uit je doppen man, “Wij zullen er van moeten blijven leren om het nooit weer te laten gebeuren…..””. En toch laten we het weer gebeuren, vervolging van minderheden zal er altijd zijn, daar kun je vergif op innemen, maar, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want dan ben ik paranoia, of bezig ik een hetze 😉 er is er één ideologie die qua vervolging van minderheden er met kop en schouders boven uitsteekt, en waarvoor de overtuigde anti-nazi`s opnieuw weer een “appeasement” politiek voeren, omdat het wel eens gevaarlijk kan zijn er iets van te zeggen. Niet de moslims, maar Christenen zijn de meest vervolgde soort hier op aarde. 200 miljoen Christenen worden dagelijks vervolg en gemarteld, vooral in moslim landen. Overal waar de islam zich een dominante popsitie heeft verworven, is de positie van vrouwen en minderherden, joden Christenen en homo,s er sterk op achteruit gegaan.En dan maar volhouden dat het niet aan de islam ligt. Nog geen honderd jaar geleden woonden er in Turkije 30 % christenen, vandaag is dat minder dan 1 % Dat is wat de islam doet met andere culturen! Citaat Afshin Ellian: (Iraans vluchteling een rechtsgeleerde) Vertel mij niet dat de islam een normale religie is, vertel mij niet dat de islam goed is voor vrouwen! De islam is een ramp, een verwoestende tzunamie voor alle andere culturen. Ik zeg het huilend, ik haat die baardmannen.””.De islam is een ramp http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/12/christenen-in-het-mo-hebben-het-zwaar

 2. Een onafhankelijk Brits universitair onderzoek bevestigt wat uit de artikelen van de afgelopen dagen overduidelijk bleek, namelijk dat het Christendom de meest vervolgde religie ter wereld is. Het zal tevens geen verrassing zijn wie met afstand de grootste boosdoeners zijn: moslims. In het Westen wordt uit angst voor ‘racisme’ en ‘discriminatie’ echter nauwelijks aandacht besteed aan de massale en vaak gruwelijke vervolgingen van christenen in naam van de islamitische god Allah en zijn profeet Mohammed.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/12/Oxford-Universiteit-Christenen-meest-vervolgde-gelovigen-ter-wereld

   • Ja er vochten ook katholieken en andere christelijke mee in het leger van Hitler, maar daar gaat het niet om, zoveel keus hadden die niet, als je tenminste goed op de hoogte bent met de Nazi-terreur tegen haar tegenstanders. Het gaat erom dat Nazi,s en moslims geheel vrijwillig wederzijdse sympathie hadden en nog steeds hebben voor elkaars denkbeelden en fascistische ideeën. Het is niet voor niets dat Mein Kampf zo populair is bij veel moslims. Maar dat was je natuurlijk weer ontgaan, zo achterlijk ben je wel.

 3. Als het Christendom de meest vervolgde godsdienst op aarde is, zou je je kunnen afvragen waarom dat dan wel zo is. Een van de oorzaken is dat ze de meest verspreide en intolerante godsdiensten is

  • Het Christendom de meest intolerantie religie?? Laat me niet lachen man, kijk eens goed uit je doppen. Overal waar de laatste tijd een dictator is verdreven en de islam dominant is geworden zijn de rechten van minderheden en vrouwen er erbarmelijk op achteruit gegaan. In Egypte zijn binnen tien maanden na de revolutie 1500 christelijke meisjes ontvoerd, verkracht en gedwongen bekeerd tot de islam. Tegen alle afspraken in heft de Moslim broederschap de huwbare leeftijd voor meisjes verlaagd van 18 naar 13 jaar en er gaan stemmen op om die verder te verlagen naar 9 jaar. Waar zit je met je informatie te leuren? Of je bent gewoon stekeblind, dom, en naïef of je bent zelf moslim, en dat zegt dan weer genoeg over je onmetelijke oogkleppen die je ophebt. .Je past precies in de karikatuur die de Arabist Hans Jansen ooit omschreef: “iets uitleggen over de islam aan de doorsnee naïeve Europeaan is zoiets als sexuele voorlichting geven aan kleuters, ze hebben geen idee waar je het over hebt”.

  • Christendom meest intolerante godsdienst In vergelijk met de islam? Ik weet genoeg, jij bent niet helemaal goed in je bovenkamer.

   • Inderdaad klopt het trouwens….Christenen vermoorden altijd andersdenkenden, veel Moslimlanden hebben hen “slechts” een extra belasting opgelegd.

   • Jij ook! ”Meer dan geloof”, door V.S.Naipaul

    (Net als zoveel islam kritici dus ook met de dood bedreigd!)

    Een stukje uit de inleiding van ( Nobelprijs winnaar vd literatuur 2001).
    Hierin beschrijft en analyseert hij, na een rondreis van 4 maanden de verandering in vier nieuwe moslim landen: Iran, Pakistan, Maleisië en Indonesië.
    ”De islam is van oorsprong een Arabische godsdienst. Ieder die moslim is en geen Arabier is een bekeerling. De islam is eenvoudig weg een kwestie van geweten of particuliere overtuiging. Het is een godsdienst die imperiale eisen stelt. De wereldvisie van een bekeerling verandert. Zijn heilige plaatsen liggen in Arabische gebieden, zijn heilige taal is het Arabisch. Zijn gedachten over d e geschiedenis worden gewijzigd, hij wijst zijn eigen geschiedenis af; hij gaat, of hij dat nou leuk vindt of niet, deel uitmaken van de Arabische geschiedenis. De bekeerling moet zich afwenden van alles wat van zichzelf is. Dat veroorzaakt een immense verstoring van diverse maatschappijvormen, een verstoring die zelf duizenden jaren nog niet is verdwenen. De mensen ontwikkelen nieuwe fantasieën over wie en wat ze zijn en in de islam van bekeerde landen vindt men ook een element van neurose en nihilisme. Die landen kunnen heel gemakkelijk tot een kookpunt worden gebracht”.

   • Ik begrijp wel dat de kern van je betoog is dat je je zorgen maakt over de gevolgen van de tirades van Wilders over de moslims en ik ben het met je eens dat Wilders het niet erg netjes en tactvol doet wat hij uitkraamt. Maar verdorie Kay, de islam is al decennia bezig aan een opmars, ver voordat Wilders in het vizier kwam. Verdorie Kay ongeveer de helft van de Europeanen leeft met een zekere mate van angst voor de islam. Als je Wilders wilt doorgronden moet je eerst de islam doorgronden. Volg de ontwikkelingen in het Midden Oosten en Indonesië, Pakistan etc. kritisch, kijk wat er werkelijk gebeurt als de islam dominant wordt.

 4. “”De nieuwe grondwet heeft de erkenning van vrouwenrechten onder de mat geveegd en de deur wijd open gezet voor wat wellicht de meest verlammende sociale maatregel wordt – de verlaging van de huwbare leeftijd van 18 naar 13 jaar. Geestelijken binnen de Moslimbroederschap hebben al te kennen gegeven dat het huwelijk voor 9-jarige meisjes ook aanvaardbaar is.”” http://powervrouwen.blog.nl/religie/2013/04/01/egypte-een-modern-moslimland-huwbare-leeftijd-meisjes-is-verlaagd-naar-13-jaar

 5. Pfoei heel moeilijk om na het lezen van deze pertinente onzin rustig te blijven.
  Hoe is het toch mogelijk dat schijnbaar intelligente mensen keer op keer weigeren de waarheid onder ogen te zien. Er is hier door anderen al duidelijk genoeg aangetoond hoe feitelijk onjuist dit flinterdunne verhaaltje is maar ik wil daar nog één ding aan toe voegen.
  De PVV zegt nergens dat ze tegen de Islam i.h.a. is maar tegen de politieke Islam. Ze hebben dus geen probleem met Moslims die zich daar niet mee bezig houden en terecht.
  Het grappige is dat figuren als jij, Kaj, zich net zo schuldig maken aan hetgeen ze de PVV zozeer verwijten, namelijk demonisering van een bepaalde groep mensen.

   • Je verdraait/interpreteert andermans woorden, keer op keer, dat is jammer.
    De aanhangers van de politieke Islam zijn uiteraard Moslims, maar niet elke Moslim is aanhanger van de politieke Islam en dat is dus precies wat Geert Wilders bedoelt.

   • Natuurlijk bestaat er wél een politieke Islam. Wellicht niet officieel zoals jij beweert – zou kunnen – maar wel in de westerse terminologie en daar gaat het in casu om:

    Islamisme of politieke islam is een politieke ideologie gebaseerd op een vaak conservatieve letterlijke (of ‘literalistische’) interpretatie van de Koran en de Hadieth (overlevering van de belangrijkste profeet in de Islam: Mohammed). De ideologie komt voort uit het principe van tawhid, eenheid, en is daarmee TEGEN de scheiding van geloof en staat.

    Feit is dat er Moslims zijn die daar niets mee hebben en Moslims die dat wél heel belangrijk vinden. En juist met díe Moslims heeft Wilders een probleem, zoals hij met die term politieke Islam aan probeert te geven. Niets meer en niets minder.
    Terecht mijns inziens, want juist die gedachtegang ondermijnt de democratische rechtsstaat waarin wij leven.

   • Het zit nog iets anders, er zijn wel gematigde moslims maar er is geen gematigde islam! Islam is islam zei Erdogan keer op keer. De moslim die kritiek heeft op de islam heeft een groot probleem. Wel eens van protesterende moslims gehoord die protesteerden tegen de cartoonrellen?

  • En hiermee heb je jezelf als serieuze discussiepartner gediskwalificeerd, wat een onbenul ben jij. En dan noemt zich een belezen man??/

 6. Ik heb je column ff op Politiekprikbord gezet, kun je ook mooi meepraten, hier een reactie: “”Je hoeft al niet meer verder te lezen om te weten dat hij onzin praat. De meest moslims in Nederland en in Europa zijn in het geheel niet verderven uit hun eigen land. Daarnaast probeerden de Joden in het algemeen ook niet hun geloof op te dwingen aan hun nieuwe medelanders, wat de velen moslims in Europa wel doen.

  Hij vergeet er ook nog bij te vertel wie de oorzaak waren dat de Joden moesten vluchten in de middeleeuwen, want dat komt hem namelijk even niet uit en moet verzwegen worden. Dan legt hij namelijk gelijk bloot dat de islam een gewelddadige ideologie is en dat past niet in zijn betoog.

  Nog even en hij zegt dat de kerk opdracht had geven aan Hitler om de Joden te vernietigen. Je weet hoe ik over de kerk en zijn rol in WWII denk, maar dit gaat zelfs mij te ver.

  Natuurlijk horen wij hem niet over haat Imans, sharia4belgium, sharia4holland, mensen als Mohammed Bouyeri hoor je hem uiteraard niet. Deze mensen zijn ook voor een zeer groot deel verantwoordelijk dat partijen zoals de PVV voet aan de grond krijgen. Hij gaat compleet aan voorbij waarom deze partij er nu zijn en opkomen in vele Europese landen. De kiem ziet hij niet. http://politiek.startpagina.nl/prikbord/16539120/16539958/re-moslim%28knuffelaar%29-probeert-sympathie-van–joden-en-slachtofferrol-holocaust-op-moslims-over-te-brengen#msg-16539958

 7. Geert Wilders wil eigenlijk, als het kan, alle moslims uit de Nederlandse samenleving weren. Wat is hier het probleem? Haat Wilders alle moslims? Nee, hij wil de islam uit de Nederlandse rechtsorde verwijderen, de islam ontdoen van de grondwettelijke bescherming. Dus, de oorzaak van de ongelijke Wilderiaanse behandeling ligt besloten in het geloof van moslims. Volgens Wilders domineert de islam alles: het vermogensrecht, personenrecht, familierecht, strafrecht, maatschappelijke en politieke vraagstukken. Daar heeft hij gelijk in. Zodra de islam zich, in zijn politieke vorm, gaat manifesteren, zal de islam alle intermenselijke aspecten overheersen. De islam gaat over oorlog en vrede, zijn en niet-zijn.
  De moslims die de politieke islam aanhangen mogen anderen misleiden en mogen hun ware motieven verbergen. Daarom zegt Wilders in zijn interview: „In landen waar de islam nog niet domineert, mogen moslims dat verbergen. Er is een speciale term voor, takiyya.” In de overleveringen van en over de profeet Mohammed vinden we een aantal belangrijke verhalen waarin de profeet aan moslimstrijders toestemming geeft om zich anders voor te doen teneinde een bepaald doel, bijvoorbeeld een terreuraanslag, te realiseren. Zelfs Osama bin Laden is in zijn oorlogsverklaring aan de Amerikanen, met een beroep op de gezaghebbende islamitische theoloog en filosoof Ibn Taymiyyah (1263-1328), van mening dat moslimstrijders met niet-rechtschapenen mogen samenwerken om het grote gevaar te bestrijden. Waar het vechten voor de islam verplicht is, mogen aan de strijd ook mensen met onzuivere motieven (zoals persoonlijk gewin) meedoen. Een huurmoordenaar, een hoerenloper of een drugsdealer mag ook aan de jihad tegen het Westen meedoen. Uit dit alles concludeert Wilders dat moslims niet te vertrouwen zijn als burger. En dus moeten ze ongelijk worden behandeld.

  Afshin Ellian. Elsevier.

 8. Terug naar de Middeleeuwen
  De islam als religie en als cultuur staat ter discussie. Islam is de buurman van Europa. Het is wel een afgedwongen nabuurschap: het leger van de jihad viel met succes Europa aan. Maar met de opheffing van het Ottomaanse rijk ging ook de intellectuele en politieke kennis over de islam ten onder. Daarvoor bestond geen noodzaak meer. Wie Erasmus, Montesquieu en Pascal leest over de islam, valt de enorme kennis op die deze denkers hadden. Overigens is Erasmus enigszins harder en grover over de islam dan Geert Wilders. Wilders vertegenwoordigt een nieuwe benadering. Hij wil de moslims en de islam discrimineren, en dat doet hij niet op basis van xenofobische gedachten, evenmin als antisemiet. Waarom wil hij een aparte behandeling van de islam invoeren?
  In een gesprek met Joost Niemöller van HP/De Tijd ontvouwde Wilders zijn islamopvattingen: „Maar ik vind de islam dan eerder een ideologie dan een godsdienst. Ongelijke gevallen moet je niet gelijk behandelen, daar gaat het om voor mij. Dat kan door het afschaffen van het huidige artikel 1 in de Grondwet. Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen. In het leger best joodse en christelijke geestelijk verzorgers, maar geen islamitische. Enzovoorts. Ik ben ook tegen de oprichting van islamitische ziekenhuizen. Nu zou dit in principe kunnen. De Koran kan overigens sowieso al afgeschaft worden met het huidige Wetboek van Strafrecht. Daar is geen nieuw artikel 1 voor nodig.”
  De islam is in de ogen van Geert Wilders geen religie. Dat is het kernpunt. Het onderscheid dat ik ooit maakte tussen de islam, politieke islam en moslims is in zijn ogen een gekunsteld onderscheid. Ook zou mijn onderscheid tussen de Mekkaanse profeet Mohammed (I) en de Medinestische (Medina) profeet Mohammed (II) niet relevant zijn. Immers, Wilders en zijn geestverwanten zouden dit laatste onderscheid als een nietszeggende categorie zien. Want de aardige Mohammed (I) en de onaardige Mohammed (II) zijn dragers van dezelfde religie die zich, zodra zij de kans krijgt, politiek en juridisch zal manifesteren.
  U hebt zeker moslims ontmoet die Bin Laden en het islamitische terrorisme onbegrijpelijk en niet-islamitisch vinden. Zelf weten ze niets van wat Mohammed en zijn familieleden die na hem kwamen, de wereld hebben aangedaan. „Dat is niet onze Mohammed”, zeggen ze. Ze liegen niet, ze spreken de waarheid: de Mohammed van mijn vader en van de meerderheid van de moslims heeft niets met het militarisme, de shari’a en het afhakken van handen te maken. Deze Mohammed is een aardige, Mekkaanse mysticus. Gelukkig dat deze opvatting nog steeds door de meerderheid van de moslims wordt gedeeld. Wat een zaligmakende misvatting! Het neemt niet weg dat zij telkens een reactie moeten formuleren op de oproep van die andere Mohammed (II), de gewelddadige imperialist, de profeet in Medina.
  Zijn deze opvattingen van Wilders uniek? Nee. De islam werd tot niet zo lang geleden als een onwaarachtige religie gezien. Blaise Pascal (1623-1662) zag Mohammed niet als een profeet: „Verschil tussen Christus en Mohammed. Mohammed niet voorspeld, Christus wel. Mohammed doodde, Christus liet toe dat de zijnen gedood werden. Mohammed verbood het te lezen; de apostelen droegen op het te lezen. Kortom, de tegenstelling is zo groot, dat waar Mohammed de weg van het succes in menselijke zin koos, Christus er voor koos om menselijk gezien ten onder te gaan.” Dit filosofisch voorbeeld correspondeerde ook met het statelijke denken in de meeste Europese landen. De godsdienstvrijheid had nooit betrekking gehad op de islam. Te meer daar de islam politiek en militair als vijand werd gezien.
  Godsdienstvrijheid betekent dat de staat (dus ook de wetgever) geen theologisch oordeel velt over de vraag wat een godsdienst is. Dit is uiteraard een ernstige breuk met de monotheïstische geschiedenis waarin juist inzake de religie een absolute claim op waarheid wordt gelegd: als het christendom de ware religie is, dan is er natuurlijk geen plaats voor valse religies. De godsdienstvrijheid, waarbij de gelijke rechten en plichten voor alle godsdiensten worden gewaarborgd, dankt haar bestaan aan godsdienstige neutraliteit. Inderdaad, het principe van godsdienstvrijheid houdt een (statelijke) theologische neutraliteit in. Doordat Wilders op theologische gronden de godsdienstvrijheid wil ontdoen van haar neutraliteit, heft hij tegelijkertijd de godsdienstvrijheid op. Wilders toont zich dus als een gelovige Europeaan die precies weet wat het ware geloof is. Waartoe leidt deze politieke theologie? Een terugkeer naar de Middeleeuwen waar machthebbers het onware geloof uitsloten van de samenleving.
  Een moderne Europese rechtsorde leeft bij de aanvaarding van een polytheïstische samenleving waarin allerlei goden, godsdiensten en claims op waarheid met elkaar vreedzaam dienen te concurreren. Het was juist de profeet Mohammed die met geweld een einde maakte aan de polytheïstische en op godsdienstvrijheid gebaseerde samenleving in Mekka. Niets voor niets zei Friedrich Nietzsche: „Wie met monsters vecht, moet oppassen zelf geen monster te worden. En als je lang in een afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook bij jou naar binnen.”
  Het begrip Leitkultur werd in Duitsland voor het eerst door de Syrisch-Duitse geleerde Bassam Tibi gebruikt. Niet om de godsdienstvrijheid op te heffen maar om, in tegenstelling tot het cultuurrelativisme, immigranten op basis van de leidende principes van de westerse cultuur te ontvangen: mensenrechten, democratie en rechtsstatelijkheid. Ofwel: Wilders moet de Grondwet als Leitkultur niet gaan verbouwen. Verminkte Leitkultur is geen leidende cultuur meer. Dat de islam een juridisch en politiek karakter heeft, is een juiste stellingname van Wilders. Ook heeft hij gelijk wanneer hij stelt dat we de politieke en juridische verschijning van de islam zoveel mogelijk moeten verbannen uit onze samenleving. Wanneer gelovigen de mensenrechten schenden, treden ze buiten de grenzen van de godsdienstvrijheid. Maar tot dat moment moet de rechtsstaat van hen afblijven”.

  Afshin Ellian.

  • Waar haalt de man het vandaan! De Islam eerder een ideologie dan een godsdienst. Hij snapt er werkelijk geen bal van. Alle godsdiensten zijn ideologieën. het verschil tussen Islam en Christendom is dat de eerste veel meer aanwijzingen geeft voor het dagelijkse levenspatroon. Een ideologie is niet meer dan een stelsel van gedachten dat naar een bepaald doel toe werkt. Het Christendom is dat zeker ook. Het uiteindelijke doel ervan is dat iedereen in de hemel komt, en dat lukt als je maar die ene God aanbidt en de uitgangspunten van Jezus huldigt. Dat laatste wil trouwens maar niet lukken, haast niemand doet het.

   • Ik geloof niet dat het veel zin heeft, want jouw vooroordelen en kennis van beide religies is zeer beperkt. Als je iets over de islam wilt volgen moet je bij deskundigen zijn als Afshin Ellian (Iraans vluchteling) ( Literatuur o.a. Allah weet het niet beter, De islam, kritische essays over een politieke religie)) en Sylvain Ephimenco (Algerijns immigrant) . Kijk even om je heen bv naar de landen waar de Arabische Lente heeft gewoed. Zoals ik al zei overal waar de islam zich een dominante positie heeft verworven zijn de rechten van minderheden er sterk op achteruit gegaan. De islam is een totalitaire politieke ideologie met een religieus sausje. Zodra de islam dominant wordt gaat het alle aspecten van het dagelijkse leven beheersen en overheersen. Islam betekent letterlijk “onderwerping”. Zij neemt een dominante positie in waar zelfs de rol van het Vaticaan, op het hoogtepunt van haar wereldlijke macht, bij verbleekt. Ja het Vaticaan had kerkelijke rechtbanken,,maar die berechtten alleen verdachten van hekserij en diegene die tegen de stellingen van de kerk ageerden. Maar gewone misdadigers werden altijd nog door de civiele seculiere rechtbanken berecht, iets wat in een moslim, cq shariastaat ondenkbaar is. Dat in een democratie christelijke politieke partijen ook aan politiek doen, naast andere seculiere partijen is heel iets anders dan wanneer de “religie” zelf de politiek is zoals in alle moslimstaten het geval is.

  • Ik baseer mijn kennis op de kennis van veel anderen, dat ik daar vaak citaten van aanhaal wil niet zeggen dat ik niet denk. Ik volg ook het nieuws namelijk.
   Het probleem met jouen zoveel andere politiek correcte figuren is dat je elke dwaling van van de officiële vertegenwoordigers van het christendom feilloos weet te vinden, maar bij die van de islam een enorme roze-bril opzet. Wees eens net zo kritisch tegenover de islam als je tegen over de RK-kerk bent. dan ben je een kerel, als je durft.

  • Ik lees de Bijbel amper en de Koran al helemaal niet, hoewel ik ooit een koran in mijn handen had, gewoon uit nieuwsgierigheid naar die mysterieuze religie.
   Ik ken de meest evangelkien uit het Nieuwe testament, en hoewel die pas veel later zijn opgeschrreven waren het wel ooggetuige verslagen van het leven van Christus, net als de briefwisselingen tussen de eerste Christenen onderling, denk ook aan de Dopde Zee rollen. En wat heeft Mohammed voor bewijzen van zijn visioenen? Vergelijk de levens van deze twee eens grondig, hier heb je wat vergelijkingsmateriaal: http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/doodjezusdoodmohammed.htm

 9. Jajaja..ik heb niet zoveel aan die vergelijkingen. Het gaat erom hoe je zelf leeft…. Je moet trouwens ook nog even aangeven waar ik aanslagen vergoeilijk en de Islam prijs….

  • Je hebt jezelf gekwalificeerd als onnozele hals, door te stellen dat het christendom de meest intolerantie religie is. Ook is het werkelijk onbestaanbaar dat je je zorgen maakt over eventuele vervolging van moslims door de scherpe veroordeling van de islam door Wilders en geen woord rept over de immense vervolging van minderheden en christenen door moslims. Ook heb ik je nog nooit gehoord over de haatpreken van imams tegen alles wat niet islam is. Wel eens gehoord van die haatbaarden van Sharia4Belgium of Sharia4UK?? Je bent werkelijk een leek op gebied van het christendom en de islam, ga sprookjes schrijven, dan wordt je tenminste nog serieus genomen.

 10. Een citaat van Afshin Ellian iemand die echt verstand heeft van de islam omdat hij zelf voor de islamitisch revolutie is gevlucht. “”De islam is ontstaan door het trekken van scherpe grenzen tussen mensen en zaken. Het onderscheid tussen vriend en vijand is de kern van de islam, daaruit vloeien alle anderen politieke onderscheidingen voort: dar al-islam en dar al-harb; dar al-islam en dar al-kufr.

  Daarnaast bestaat een basisonderscheid tussen zaken en handelingen die met haram (verboden) of halal (toegestaan) worden aangeduid. Tussen deze antagonistische polen bestaan grijze gebieden zoals dar al-sulh, het land waarmee de islam tijdelijk vrede heeft gesloten. De eeuwige echte vrede is de heerschappij van de islam.

  Dit gaat dus nooit en te nimmer werken in een seculiere rechtstaat.

  • Uit dit citaat blijkt inderdaad zijn persoonlijke wrok maar historisch gezien klopt het niet…… Christen dom is zeer intollerant, zie het gedrag van Christenen in koloniën en wat daarop volgde. Ik ben bang dat je verblind bent door haat of angst… En onze democratie: die heeft dus geen Christelijke basis.

   • Ik zie het al, je kunt ook al geen onderscheid maken tussen een Westelijke seculiere democratische regeringsvormen, (mede op christelijke beginselen gebaseerde beschaving die, hoe spijtig ook, barbaars kolonialisme heeft gepleegd) maar waarin voor elke minderheid een plaats is of wordt gewaarborgd, en de intolerante totalitaire ideologie die islam heet.

 11. Hier heb je het bewijs van de achtergrond van Afshin Ellian. Heb je ook het boek: de Vliegeraar, (Khaled Hosseini) gelezen? Daar kun je ook lezen wat er gebeurd met een beschaving als de orthodoxe islam aan de macht komt.

  Documentaire:

  Een jonge Iraanse documentaire-maker, Pejman Akbarzadeh heeft mij zijn documentaire over Hayedeh toegestuurd: Legendary Persian Diva Hayedeh.

  Nadat Hayedeh in 1990 was gestorven, waren de Iraniërs bereid om honderden dollars te betalen voor de videorapportage van haar begrafenis in Los Angeles.

  Pejman probeert te ontraadselen waarom deze vrouw de Iraniërs kan ontroeren. Een prachtige documentaire. U moet het echt zien, de VPRO moet het uitzenden.

  Modern
  Want daarin ziet u de vrouwen uit 1941, ja, uit 1941 in Perzië, die even modern waren als de rest van de wereld. Maar nu, decennia later, zijn ze teruggeworpen in duistere tijden.

  Dit doet de islam met een cultuur, met een volk. Vertel mij dus niet dat de islam goed is voor vrouwen. Vertel mij dus niet dat de islam een normale religie is. De islam is een ramp, een verwoestende tsunami voor andersdenkenden en andere culturen.

  http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2010/11/Wodka-islam-tsunami-en-een-goddelijke-stem-ELSEVIER281004W/

 12. Chaoticus schreef: >Moslims die zich niet bezighouden met de Islam….ja hoor….. Politieke Islam….nog mooier! Elke godsdienst is politiek, schat!De Islam heeft geen ideologie<

  Kijk eens aan, een politieke (religieuze) ideologie die geen ideologie bedrijft. Ha ha.

 13. Ik zou maar gauw mijn koffers pakken en vertrekken uit deze verschrikkelijke Joods-Christelijke cultuur. Nou? Wat let je, waar wacht je nog langer op? Hup wegwezen jij!

  Tien van de vijftien meest religieuze vrijheidsonderdrukkende landen zijn moslimstaten. In deze landen worden zowel individuen als groepen lastiggevallen tot vervolgd wegens religieuze overtuiging.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/21559895/__Onderzoek_religieuze_vrijheid__.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s