Gelovig zijn we allemaal, of je het nou leuk vindt of niet….

De discussie met atheïsten en wetenschapsfetisjisten (mensen die alle heil van de wetenschap verwachten) is altijd vermakelijk. vermakelijk omdat zij op haast Talibanische wijze proberen te ontkennen ook maar in IETS te geloven (iets voor waar aan te nemen) en ook vermakelijk door hun wijd verbreide onkunde, vooral als het om de:” heilige schrifturen”  gaat zoals Bijbel en Koran.  vermakelijk en ook oeverloos want de hele discussie berust op het tegen elkaar in wekken op twee verschillende niveaus en die ga ik vandaag maar eens met elkaar in contact brengen.  Ik ben in deze discussie, opnieuw, terecht gekomen door @basvanderhout die meent dat in de Bijbel uitsluitend kletskoek staat en die tegelijkertijd bij voortduring duidelijk maakt dat hij dat boek helemaal niet kent.

Niet zolang geleden was er bij Veronica de film “burried” te zien, een film over een man die zes meter onder de grond levens in een kist begraven zit. De film joeg veel mensen angst aan omdat er een ruim verbreide angst bestaat, bijvoorbeeld over begraven. De angst dat jij als enige, als begravene, zult weten dat je daar op die plek onder de aarde niet op je plek bent en niet alleen zou behoren te zijn. Die angst is natuurlijjk grotendeels gebaseerd  op het feit dat niemand van ons weet hoe het is om dood te zijn, dood, wat heel waarschijnlijk vooral betekent dat je niet meer in het rijk der l;evenden verkeert.  Zelfs de twee voornoemde groepen weten niet precies hoe het dan met je gaat en veel meer dan aannemen dat er niets meer van je overblijft, kunnen ze ook niet. Een bewijs is daar niet voor. Volgens hen is er geen geest en als iemand zegt dat hij/zij de overledene heeft gezien, dan is het zinsbegoocheling en dergelijke. In beginsel is dat een smoes, een uitvlucht omdat atheïsten en wetenschapsfetisjisten het ook niet met zekerheid weten.

De twee genoemde groepen menen dat de Bijbel onzin kletst en dat God niet bestaat. Dat menen zij maar ze kunnen het niet bewijzen. In beginsel zijn zij ervan overtuigd dat de menselijke geest in staat is het hele universum te overzien, te doorgronden en te bevatten. Zouden zij dat niet als uitgangspunt huldigen, dan zouden er machten en krachten in het universum bestaan die zich buiten de menselijke geest om bewegen en daarover kunnen zij niets zeggen. Niemand kan iets zeggen over datgene wat hij of zij niet aanduiden kan. Niet met bewijzen. Kortom: de beide groepen geloven in de arrogantie dat de menselijke geest alles kan bevatten en doorgronden, een arrogantie die in gelovige kringen wordt aangeduid als “Kroon der Schepping” of “Geschapen naar Zijn Evenbeeld”. Grappig om te zien dat de beide opponenten er een vergaande arrogantie over het wezen mens op na houden.  Overigens zullen beide griepen ook nooit kunnen aantonen aan de hand van bewijzen dat de menselijke geest het hele universum  kan bevatten. Eenmaal aan de grenzen geraakt, zullen er altijd nieuwe vragen opdoemen.

De atheïst en wetenschapsfetisjist nemen dus aan (geloven) dat er niets bestaat dat zich buiten de contouren van de menselijke geest beweegt. Zoals gezegd, dat is een geloof. Ik zie er geen bezwaar in die aanname “god” te noemen zoals ik er geen bezwaar in zie voor de godsdienstig gelovige om krachten en machten die zich buiten onze geest om bewegen aan te duiden als God. Vorm noch inhoud ervan kennen wij ook al pogen de heilige schrifturen daarvan een beeld te schetsen.

Voortschrijdend inzicht 

Simpelweg prachtig is de stelling dat zij die in de Bijbel geloven geen bewijzen aanleveren. Dat is nog al onzinnig omdat vooral het Oude Testament bij voortduring aangeeft dat er bewijzen zijn voor het bestaan van God en daar ook voorbeelden van geeft.  Natuurlijk kun je die bewijzen aanvaarden of afwijzen maar dat is met de bewijzen der wetenschap even zo goed mogelijk. Sterker nog, dat gebeurt bij voortduring. Na enige tijd ontdekken wetenschappers een ander bewijs voor een stelling of een bewijs voor het feit dat de stelling niet (meer) klopt. Dat heet dan “voortschrijdend inzicht”. Voortschrijdend inzicht is echter niets anders dan de aanduiding dat eerder gevonden bewijzen voor iets op kletskoek berustten. Daar waar godsdienstig gelovigen ervan worden beschuldigd dat zij bij voortduring uitvluchten zoeken en vinden voor “onwaarheden” in de Bijbel, daar handelen de genoemde twee groepen niet anders.

De Bijbel en Koran en al die andere heilige geschriften zijn altijd onderwerp van aanvallen en die anavallen komen altijd van de kant van mensen die er een ander geloof op na houden. Wie de Bijbel niet wil zien als het bewijs van God, concludeert eenvoudig weg dat er geen God bestaat maar na enig voortschrijdend inzicht zal deze of gene toch moeten toegeven dat ook hij/zij dingen lukraak voor waar aanneemt. Daarbij valt te bedenken dat de geschriften volledig voldoen aan termen uit de marketing: story telling. Vertel via een mooi verhaal hoe de wereld in elkaar zit, dan zal de klant/luisteraar het eerder gaan begrijpen. Lang voordat de mensheid kon schrijven, had dat ook al plaats door middel van het gesproken woord.  De Grieken rangschikten die gesproken woorden zelfs in verzen en metra om ze beter herinnerbaar te maken. Storytelling…een begrip uit onze moderne wereld, zuiver in de hedendaagse trend zou daar begrip en zelfs waardering voor moeten bestaan.

En nu ik dus….

En nu komt de disclaimer want de aller agressiefsten onder de twee genoemde groepen zullen mij ervan “betichten”  dat ik in die eeuwenoude “kletskoek” geloof.  En dat nu is niet zo, niet in de traditionele zin van het woord. Dat komt doordat mijn denken niet stilstaat, doordat ik steeds nieuwe openingen zie aan alle kanten, op basis van mijn fantasie want als er één mogelijkheid bestaat om het universum te bevatten en te doorgronden, dan is het door de fantasie. Dat is mijn geloof.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://chaoticus.wordpress.com

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s