Posted in oktober 2013

Verslaafd aan slaaf zijn….

Het is zo handig als je kans ziet je eigen positie als underdog te gebruiken om een bevoorrechte plaats te veroveren in de wereld. Met één van de vele voorbeelden daarvan hebben we nu weer te maken. En dat nog wel naar aanleiding van de carnavalsachtige figuur Zwarte Piet. Zo’n 35 jaar geleden was ik … Lees verder

Saamhorigheid en het gejank en gejammer…

Gisteren kreeg ik weer eens een mooi verhaal te hroen van “saamhorigheid”. In Haarlem gingen twee jongens op dievenpad en zij drongen binnen in andermanshuis. Geen vergissing maar opzettelijk. De jongens waren geen professionelen en ze verbleekten dan ook al gauw toen ze werden ontdekt. Ze zetten het op een lopen en sprongen in de, … Lees verder

Zou de goede Sint nu wel komen?

Ik heb niet zoveel moeite met verandering en in mijn werkzame leven heb ik moeten overschakelen van balpit naar toetsenbord, met alle fasen daartussen. Een echte vooruitgang is het nauwelijks maar goed, het hoort bij de veranderende samenleving. Ook cultuur en feesten kunnen veranderen. Zo was het Carnavalsfeest oorspronkelijk een Romeins feest waarbij heer en … Lees verder

Nederland in opstand tegen de VN

Het woord is gesproken. Verene Shepherd, afkomstig van Jamaica (ja, ja, neutraliteit ten top) vindt Zwarte Piet discriminerend en een terugkeer naar de slavernij. Zonder ook maar iets te beseffen van de achtergronden van het St. Nicolaasfeest en de functie van Zwarte Piet daarin, heeft zij die mening uitgesproken. Het is alsof je een zebra … Lees verder

Racisme schuilt in iedereen

Ik heb niets tegen mensen die het katholieke geloof aanhangen. Een aantal van mijn allerbeste vrienden behoren daartoe en ik hoop altijd maar dat ze er het heil zullen vinden dat ze ervan verwachten. Dat is al een heel ander standpunt dan mijn ouders innamen want die hadden het niet op de dictatuur van de … Lees verder

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?

Ik ben de zoon van kolonialen. Mijn moeder is in Soerabaja geboren en haar vader was overste /arts in het KNIL. Mijn andere opa was plaatsvervangend politiechef op Curacao. En ik? Ik ben gewoon geboren in Nijkerk tussen de Zwarte Kousen en opgegroeid in Winschoten, niet ver van de beroemde Jan Mulder.  Ik kan mij … Lees verder

St Nicolaas, Zwarte Piet en Nederlanders en hun cultuur…

“Holland annexiert sichselbst”, het was een uitdrukking die de Duitsers zo’n 80 jaar geleden gebruikten om aan te duiden hoe onverschillig Nederlanders met eigen taal en cultuur omgingen. Men vond altijd alles goed en nam alles voor zoete koek aan. En nee, die zoete koek heeft niets te maken met St. Nicolaas. Het verhaal van … Lees verder

War on US!

The Land of the Free, God’s own Country, wat voor mooie namen hebben ze niet bedacht om de prairies en moerassen tussen de Atlantische Oceaan en Stille Zuidzee aan te duiden. Hier kon je The American Dream waarmaken. Wie Amerikaanse politieseries ziet, krijgt vooral het tegendeel voorgeschoteld. Zelfingenomen, autoritaire en zichzelf alles toestaande overheidsdienaren die … Lees verder

Fusie, de natuurlijke vijand van de mens

Er wordt weer allemachtig veek gezwamneusd over efficiëntie en financieel voordeel die te halen zijn uit overnames en fusies, of dat nu in de publieke sector is of in de private. In beide gevallen is niet meer dan een poging om mensen zoveel mogelijk uit te persen ten behoeve van het behalen van financieel voordeel … Lees verder