Islamisering, cookie van eigen deeg

Gisteren kreeg ik een tekening onder ogen van een als moslims omgeklede Arabische familie. Daarbij was ook een klein kind dat aan zijn ouders vroeg waarom ze niet naar één van de ‘nabij’ zijnde Arabische landen vluchtten. De ouders antwoordden dat het om de Islamisering van Europa ging en dat het kind trouw zijn rol van vluchteling zou moeten spelen. Het kwam op mij behoorlijk infantiel maar tegelijkertijd als zeer manipulatief over. Hoeveel mensen zouden in deze kletskoek trappen? Er zijn immers nog al wat mensen die geen flauw benul hebben van de verhoudingen in de wereld van het Midden-Oosten?

Maar allereerst: het is niet zo gek dat sommige angstige rechtse burgers in Europa zo denken. Vijfhonderd jaar lang hebben zij hun best gedaan de wereld te overheersen met christelijke kretologie. Mensen werden vermoord en tot slaaf gemaakt en zelfs de halve wereld over vervoerd en kregen gewild of ongewild het Christendom opgedrongen. De West-Europeanen maakten daarbij geen gebruik van grote aantallen maar wel van technologische superioriteit, zowel op het gebied van wapens als voor wat betreft de vervoermiddelen. Beide zijn bij de vluchtelingen aan de Europese grenzen naar verhouding maar op kleine schaal aanwezig. Het is niet zo gek als je denkt “mensen uit andere landen zullen ons wel net zo willen behandelen als dat wij eeuwenlang hebben gedaan”. Of dat de realiteit is, is een andere kwestie. Het is de befaamde wantrouwende waard die zijn gasten op een bepaalde manier beschouwt.

Toen het niet lukte om de wereld te overheersen, boden Europa en de VS het produkt ‘democratie’ als lokkertje aan. Ja, koloniën kregen zelfs de vrijheid maar moesten het doen met psychotische dictators die het de westerse wereld weer gemakkelijk maakten de baas te blijven spelen. Hun positie was immers veelal afhankelijk van westerse vriendschap. Zo zit  de koninklijke familie van S-Arabië nog steed dankzij westerse steun in het zadel. Democratie raakte niet echt wijd verbreid over de wereld en was zelfs nog minder succesvol dan het Christendom. Het bleef wel een lokker voor immigranten die dan veelal van Europese en Amerikaanse overheid niet de kans kregen om binnen te komen en het etiket ‘illegaal’ opgeplakt kregen.

Natuurlijk probeerden Islamitische volkeren, zoals deTurken, ooit de baas te worden in Europa. Zij werden echter bij Wenen en Poitiers definitief in de pan gehakt en moesten zich terugtrekken. Sindsdien is ‘Islamisering’ een populair begrip geworden, vooral in christelijke kringen. De Kruistochten waren in dat opzicht een teleurstellend mislukkende tegenactie van de Paus.

De dreiging van de Islam is nooit helemaal uit het ‘boek der wijsheden’ weg geweest en zo is Indonesië nogal eens het ‘grootste Islamland ter wereld’ genoemd, hoewel nog te bezien valt hoeveel Indonesiërs daadwerkelijk moslim zijn.

De tekening die ik gisteren onder ogen kreeg, getuigt niet alleen van een gebrek van kennis van het verleden maar ook van het heden. Voor de vluchtelingen is er geen enkele reden om te vluchten naar hun regionale ‘broederlanden’. Geregeld breekt in deze landen ook de pleuris uit. Bovendien lopen de vluchtelingen grote kans religieuze of etnische tegenstanders te ontmoeten in deze gebieden. Etnisch houdt in dit verband ook in: afkomstig van een andere stam. Daar komt bij dat de kans op zelfontplooiing voor een immigrant in deze landen zo goed als nul is. De vlucht naar het rijke, democratische en succesvolle Europa ligt dan ook ruimschoots voor de hand.De afschildering van een horde vluchtelingen als mannen en vrouwen die Europa gaan ‘Islamiseren’ is ronduit bespottelijk. Alleen al hun aantallen zijn daarvoor veel te gering.

De angst voor de invloed van de immigranten bloeit vooral op een groep Europese politici die de angstzaaierij als basis van hun eigen macht zien. Mensen bij wie het bewustzijn rond de eigen Europese cultuur heel beperkt is, zijn vanzelfsprekend erg gevoelig voor deze beïnvloeding. Dat gebrekkige cultuurbewustzijn is ontstaan door een overdreven gerichtheid op economische bezigheden en, bijvoorbeeld, het zoeken van kameraadschap en veiligheid rondom de eigen voetbalclub. Dat alles leidt af van een ruim zicht op wat de wereld beweegt. Andere elementen die een rol spelen zijn: een onafgebroken reeks van herdenkingen, overdreven veel aandacht voor gezondheidsbedreigingen, economische crises en waanideeën zoals de “war on drug”. Dat alles leidt af van wat de mens werkelijk bezig zou moeten houden: zelf ontplooiing en zicht op de rest van de wereld.

Daarmee is ‘Islamisering’ niet alleen een mogelijk ‘koekje van eigen deeg’, je krijgt tenslotte wat je geeft, maar ook een cookie. Het is een reclamemiddel dat sommige politici rondstrooien om er zelf beter van te worden. Het is de hoogste tijd dat bij de mensen de ogen opengaan voor deze volksverlakkerij!

Advertenties

6 thoughts on “Islamisering, cookie van eigen deeg

 1. Je legt de vinger op de zere plek. De vluchtelingen willen helemaal niet naar hun ‘moslimbroeders’. Niemand wil naar die toestanden zoals in Jemen (ook zo’n ‘vergeten’ drama) De Islamfobie is in de vorige eeuw in het leven geroepen door het westen om een ‘tegenpartij’ aan te kunnen wijzen. Die zijn niet van ons dus die zijn slecht. Je proeft diezelfde houding ook in de moslimwereld trouwens. (Ik woon inmiddels 15 jaar in Turkije) Iedereen die in zijn puppytijd maar genoeg geïndoctrineerd wordt verliest de capaciteit tot objectief nadenken.

  • Over Islamofobie en objectief nadenken gesproken, Voltaire. (Frans filosoof en schrijver): 1694-1778

   “De koran onderwijst angst, haat, verachting voor anderen, moord als legitiem middel ter verbreiding en tot het behoud van deze satansleer, hij praat slecht over vrouwen, deelt mensen in klassen in, eist bloed en steeds opnieuw bloed. Maar dat een kamelenhandelaar in zijn nest opstand veroorzaakt, dat hij zijn medeburgers wil doen geloven dat hij gepraat zou hebben met de aartsengel Gabriel; dat hij zich erop voorstaat naar de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van zijn onverteerbare boek ontvangen te hebben, dat op iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verschaffen, zijn vaderland met vuur en zwaard bedekt, dat hij vaders wurgt, dochters wegsleept, dat hij de overwonnenen de vrije keuze laat tussen de dood en zijn geloof: Dat is zeer zeker iets, dat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem ieder natuurlijk licht van de rede heeft verstikt”.

  • Alexis de Tocqueville (29 juli 1805 – Cannes, 16 april 1859, was een Frans aristocraat, politiek filosoof, publicist, politicus en historicus):

   “Ik heb de koran intensief bestudeerd. Mijn studies overtuigden mij ervan, dat er maar weinig religies in de wereld zijn geweest, die voor de mensheid zo dodelijk waren als die van Mohammed. Voor zover ik kan beoordelen, is zij de drijvende kracht achter het verval, dat tegenwoordig zo duidelijk wordt in de islamitische wereld. Hoewel het mohammedanisme niet helemaal zo absurd is als de veelgoderij uit oude tijden, zijn z´n sociale en politieke tendensen volgens mij in hoge mate angstaanjagend. Daarom zie ik het in vergelijking tot het heidendom als achteruitgang, niet als vooruitgang”.

 2. Onder welke steen ben je eigenlijk vandaan gekropen? Onze AIVD heeft de handen vol aan het opsporen en volgen van mogelijk geradicaliseerde moslims om aanslagen te voorkomen. In Duitsland Frankrijk en veel andere landen idem dito. Gisteren heeft Italië weer een radicale imam haat prekende het land uit gezet, Tunesië heeft vorig jaar 80 salafistische moskeen gesloten vanwege de radicale koranteksten die er werden uitgedragen. Egypte heeft al 27000 van dergelijke moskeen gesloten. Moslimextremisten van diverse islamitische organisaties zoals en imams spreken steeds meer openlijk dat ze hier zijn om Europa te islamiseren en een kalifaat van te maken. Okay Pala, Nederlandse voorman van de radicaalislamitische organisatie Hizb ut-Tahrir: “De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.” Hizb ut-Tahrir rust pas als haar doel werkelijkheid is: één alomvattend wereld­kalifaat volgens de regels van de sharia. Maar Kay blijft rustig slapen en legt alle schuld bij Geert Wilders.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s