Genoeg is inderdaad genoeg, Geert!

Het is genoeg geweest, Geert. Je angstzaaierij en je gelogen strijd voor de vrijheid moeten afgelopen zijn. Je volslagen willekeurige ‘verdieping’ in Islam en Koran en je hersenspoeling in je Israelische periode, zijn inmiddels de lont bij het kruitvat dat de wereldvrede bedreigt. Met je ongemotiveerde angstzaaierij heb je de geesten van honderdduizenden bedorven en misvormd en het wordt de hoogste tijd dat je je mond gaat houden, als het nog niet te laat is. Vrije meningsuiting is één ding maar ze houdt niet in dat je naar behoefte en eigen gekozen omvang maar angst- en haat mag zaaien. Dat heeft met meningsuiting niets te maken maar met chantage van het volk. Die chantage heet: “Geloof mij of ga ten onder” . Dat is ontoelaatbaar en berust op lucht.

Sinds de aanslag op de twintowers in New York is de wereldwijde klacht niet meer van de lucht: o redt ons van die levensgevaarlijke Islam> Hoewel er bij de genoemde aanslag zelfs voldoende vraagtekens gezet kunnen worden, was de reactie veel gevaarlijker. De inval in Irak op basis van foutieve gegevens, de bezetting van Afghanistan onder een uitzichtloos perspectief, ze vormden eerder een aanzet tot aanslagen dan een afweer maar….laten we bij het allereerste begin beginnen.

De angst voor de Islam is aanvankelijk ontstaan in de Middeleeuwen toen de katholieke kerk haar vermeende alleenrecht op de heilige plaats Bethlehem bedreigd zag. Ja zelfs aan de Joden werd die plaats niet gegund, nee locaties als Nazareth, Bethlehem en Jeruzalem behoorden in Christelijke handen te zijn op basis van de tekst van een heilig boek. Zo’n eenmaal gevormde angst is nooit meer weg te poetsen, in de wetenschap van de geschiedenis heet dat de “initiële periode” die allesbepalend is. Zo zit in de Nederlandse “initiële periode”  een Calvinistische inslag, ook bij Rooms Katholieken en atheïsten. We zijn ermee groot geworden.

In onze tijd wordt de angst voor de Islam extra gevoed door dictatorschap zoals dat in Iran het geval is, agressie zoals dat zich duidelijk voordeed in Israel en aanslagen die begonnen zijn bij Yasser Arafat van de PLO en tegenwoordig plaatshebben op basis van Jihadisme en wraakacties vanuit Al Quaida en ISIS. Naar de oorzaken van deze kwaadaardigheid wordt niet gekeken. Deze ligt besloten in een eeuwenlange overheersing van de wereld door westerse machten en in het door de vingers zien van wreedheden die, onder meer, door de S. Arabische koninklijke familie worden begaan. Dat alles vanuit westers eigenbelang. Inmiddels komen daar de militaire interventies in Afghanistan, Irak en Syrie bij die door de meerderheid van de lokale bevolking niet worden gezien als pogingen tot bevrijding n democratisering. Niet zo gek ook want deze interventies leiden vooral tot beschietingen, bombardementen, ingetrapte deuren enzovoorts.

Westerse politici zoals Geert Wilders hebben inmiddels de Koran opgeslagen en hebben alle verschrikkelijke en negatieve inhoud daarvan op een rijtje gezet. Deze lijst der verschrikkingen dragen zij dag in dag uit vrijelijk aan voor grote delen van de westerse bevolking die geen enkele kennis heeft op het gebied van de Islam. Alle niet-verschrikkelijke en zelfs leuke onderdelen van de Koran worden door Wilders en anderen zorgvuldig weggemoffeld. ~Zo ontstaat een schrikbeeld als het gaat om de Islam, een schrikbeeld dat zelfs nog maar nauwelijks toestaat vluchtelingen uit Islamitische landen op te nemen omdat het allemaal ‘verkrachters en gelukzoekers’ zijn. Bovendien zouden deze massa’s vluchtelingen er op uit zijn Europa te Islamiseren. Alleen qua aantal al is dat onmogelijk maar dat wordt door de onheilsprofeten weggepoetst door te stellen dat deze mensen zich razendsnel voortplanten en dat ook zullen blijven doen. Aannames en halve waarheden vullen dus het beeld. Alleen al de mogelijkheid dat deze mensen langzamerhand zullen ontkerkelijken en zich meer op individuele ontwikkeling zullen gaan richten, zich aanpassen aan hun omgeving en een boeiende aanvulling op het gedachtengoed kunnen gaan vormen, laten Wilders en zijn verwante politici achterwege.

En daarmee doen zij de samenleving meer schade dan de instromende moslims.

Angst- en haatzaaien

Het valt niet mee om te bepalen wanneer het begon. Zeker is dat de ineenstorting van de USSR een onterecht superioriteitsgevoel in het westen heeft opgewekt. Het neo-liberalisme is daarvan de meest duidelijke vrucht. Niet lang daarna volgde de aanslag op de twintowers en vanaf dat moment heeft George Bush jr. een wereldwijde campagne ingezet tegen alles wat Islam was. Erger was vooral dat de samenleving in het westen daardoor angstig werd. De angst nam de plaats in van de openheid en opgewektheid van eerdere jaren. Rond dezelfde tijd kwam ook Hirsi Ali naarvoren die moeite had met haar eigen weinig florissante verleden en dat afwentelde op de samenleving waarbij zij zichzelf presenteerde als een vrouwelijke profeet. Tegelijkertijd trad ongeveer Geert Wilders in het strijdperk, een man die uitgekotst was door de VVD en nu probeerde via angst- en haatzaaierij stemmen weg te trekken bij zijn oorspronkelijke politieke partij. Dat is hem nog gelukt ook want angst is weliswaar een slechte raadgever maar wel een sterke magneet.

Volkomen ten onrechte noemde Wilders zijn partij “Partij voor de vrijheid” want in werkelijkheid heeft de partij nog nooit een poot uitgestoken voor de vrijheid. Integendeel: ze is vanaf het begin alleen maar bezig geweest met het inperken van vrijheden. Dat brengt ons tot de verantwoordelijkheid een goede definitie van vrijheid te geven.

Vrijheid 

In onze ogen is het haast onmogelijk om een omschrijving te geven van vrijheid omdat elke omschrijving betekent dat er beperkingen plaatshebben. Toch hebben we gezocht naar een omschrijving die het dichtste bijeen definitie ligt. Veel woorden zijn er niet voor nodig. Vrijheid wordt het beste benaderd door: de mogelijkheden en omstandigheden die een volledige individuele ontwikkelijking en verwezenlijking toelaten in goede harmonie met de omgeving, zowel de menselijke als de anders natuurlijke. (wordt vervolgd). De vrijheid van de ander staat daarbij haast nog meer centraal dan die van iedere individu zelf. 

Vrijheid heeft bij de Partij voor de Blijheid dus een positieve betekenis, is toekomstgericht maar heeft een heel bijzondere invloed op het heden. Ze draagt bij aan een dagelijkse mogelijkheid om angst te overwinnen, niet om angst uit te bannen. Wie werkelijk vrij wil zijn, zal angst toelaten maar ook onterecht verklaren. Er zijn zoveel andere krachten die ons beter op de been houden dan angst en toch schijnt zij nogal eens te domineren. De PVV lijkt ermee overgoten te zijn maar zij niet alleen.

 

Zelfontwikkeling 

Zelfontwikkeling is iets waaraan de mens , zeker in de westerse samenleving, nauwelijks toekomt. Alles wordt bepaald en gestuurd door het economisch belang. Welvaart is de hemel. Zo vindt de Partij voor de Blijheid dat het bedrijfsleven en vooral de belangen daarvan zich veel teveel hebben genesteld in en verworteld met het onderwijs. Het onderwijs behoort er vanaf het allereerste begin op gericht te zijn de individu tot zelfontdekking te brengen, dat wil zeggen dat ieder mens ontdekt wat voor bijzondere talenten hij of zij heeft en vervolgens, hoe hij of zij deze kan inzetten voor de samenleving. Men zou kunnen denken dat daarmee uitsluitend gedoeld wordt op artistieke talenten maar dat is zeker niet de bedoeling. Het gaat erom dat de individu zich niet laat inmetselen door vastgeroeste gewoonten in wetenschappelijk of vakkundig opzicht maar gewend raakt aan de gewoonte om zich daarvan los te maken en geheel eigen, vrije wegen in te slaan. Het is de kunst om daaruit een concreet, aansprekend en bruikbaar produkt voort te brengen in de vorm van inbreng of in de vorm van technische creatie. Het is niet altijd mogelijk voor een individu om het hele traject alleen te doorlopen. Soms heeft zij/hij daarbij de ondersteuning nodig van anderen omdat die beschikken over benodigde talenten voor de doorontwikkeling van zichzelf. Zo helpen individuen elkaar. De leerkracht heeft daarin een centrale functie. Het onderwijs zal worden:

 

  • kleinschalig
  • leerling gericht
  • los van het bedrijfsleven
  • discussievaardig
  • vrijdenkend
  • net oog voor individuele mogelijkheden in de grote lijnen en in de details

Vanzelfsprekend is een deel van de functie van het onderwijs sociale vorming. Deze zal ook niet vergeten worden als het aan de Partij voor de Blijheid ligt maar het gaat dan in de eerste plaats om de vaardigheid elkaar vrijheid te gunnen. De andere sociale vaardigheden worden daar bij aangesloten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s