Klaar met het rechtse gereutel

Het zal 1962 zijn geweest toen ik met een vriend op straat liep en door een groepje “Ambonnezen” (nu zouden we “Molukkers” zeggen) werd lastig gevallen. Ik hield er een dikke lip aan over.

Sinds 25 jaar ben ik goede vrienden met de Molukse gemeenschap in mijn stad. Ik ben hun positie in de samenleving gaan begrijpen en ik heb kennis genomen van de grote leugen die de Nederlandse regering de Molukkers heeft voorgehouden. De Nederlandse overheid heeft de Molukkers in die tijd belazerd rondom de vorming van een eigen staat. Het gaat er nu niet om of ik zo’n staat belangrijk vind, het gaat om het bedrog dat van de Nederlandse overheid uitging. Schandalig!

In de tussentijd hebben de Molukkers gezorgd voor kapingen en bezettingen maar tegelijkertijd integreerden zij ook steeds beter in de samenleving. Hun grote voordeel was dat zij de Nederlandse taal van meet af aan beheersten. Even zo goed kostte de volledige integratie een paar generaties. Inmiddels zitten wij met een heel ander integratieprobleem. Dit concentreert zich vooral op de integratie van mensen met een moslim-achtergrond. Hun aanwezigheid in Nederland heeft diverse oorzaken:

  1. Zij werden vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw graag binnengehaald als arbeidskracht, vooral uit Marokko en Turkije. Ik weet dat maar al te goed want ik woonde toen in Almelo waar het bedrijf Ten Cate er maar al te graag gebruik van maakte.
  2. Zij kwamen als politiek/sociale vluchteling. Deze laatste groep is het afgelopen jaar uitgebreider naar voren gekomen dan in de voorgaande perioden.

Met de komst van deze nieuwe immigrantenstroom doen zich nog al wat problemen voor. Dat heeft te maken met hun achtergrond en met de reacties vanuit Europa. Er zijn verscheidene factoren die een rol spelen.

De rol van de samenleving

De samenleving is geglobaliseerd. Dat is voor een groot deel het gevolg van de economische activiteiten van het “vrije westen”. Al eeuwenlang proberen Europeanen en daarna ook Amerikanen andere werelddelen te exploiteren qua bevolking (slavernij), grondstoffen en produkten. In de loop van de eeuwen zijn de delen van de wereld daardoor steeds “dichter bij elkaar” gekomen en vermengd geraakt. Dat geldt ook voor de Islamitische gebieden. Een goed voorbeeld uit het verleden in dat opzicht was Soekarno die in Nederland studeerde om vervolgens in opstand tegen datzelfde Nederland te komen. In Frankrijk, Spanje en Engeland wonen grote groepen immigranten uit voormalige koloniën, al vele tientallen jaren. Veelal zijn zij als vluchteling gekomen. Onder druk van economische ontwikkelingen is de wereld dus steeds meer een smeltkros geworden en dat geldt vooral voor de gebieden die economisch gezien de leiding hadden (Europa en de VS).

De rol van de overheid

De overheid heeft meestal dezegl;obalisering gestimuleerd omdat het economisch voordelig was. tegelijkertijd heeft zij zich nooit voorbereid op een massale trek vanuit achterstands- of oorlogsgebieden naar Europa en in mindere mate naar de VS. Een dergelijke volksverhuizing kwam dan ook als een soort verrassing, vreemd genoeg want men had zo’n beweging kunnen verwachten. De zogenaamde Arabische Lente was een misvatting. In werkelijkheid ging het om een hernieuwde zelfontdekking van de cultuur tegen verdrukking door dictators en westerse suprematie in. Als vlag op de revoutie werd voor de Islam gekozen omdat er geen alternatief was en in Iran was gebleken dat die vlag veel mensen aansprak tijdens de verdrijving van de Sjah.

De rol van de Islam

De islam is een godsdienst die mensen , meer dan het christendom, precies voorschrijft hoe zij zich dag in dag uit te gedragen hebben. In het verleden heeft de godsdienst daarbij vooral gebruik gemaakt van gebruiken en ook kleedgewoonten die al wijd verbreid waren in de regio. Zo stamt de hoofddoek niet uit de Koran maar uit de regionale volkscultuur. Hetzelfde geldt voor de boerka.

Binnen de Islam zijn stromingen en personen te vinden die de godsdienst misbruiken om doelstellingen te bereiken die vooral voor hen persoonljk van belang zijn. Osmama bin Laden gebruikte de Islam om zich af te zetten tegen zijn eigen familie, tegen de familie Bush  (Texas, twee presidenten) en tegen de koninklijke familie van Saoedi Arabie. Door mensen het beeld voor te houden dat zij streden voor een goed Islamitische samenleving, verkreeg hij aanhang. Later volgde IS hetzelfde pad, in Irak met succes door een zwakke overheid, in Syrie met succes doordat ze strijdt tegen een gehate dictator.

De rol van rechtse kneuters

In Europa is altijd eene groep mislukte politici geweest en natuurlijk waren er ook mensen die op een andere manier in onvrede leefde vanege een mislukte carrière. Daarbi kwamen mensen die probeerden de aandacht op zichzelf te richten, al was het maar terwille van hun eigen integratie. In Nederland waren dat Hans Janmaat, Geert Wilders,  Joost Niemöller en bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali. In andere Europese landen hebben we de voormannen en -vrouwen van het Front National, Pegida, UKIP en de premiers van Hongarije en Polen (en er zijn er meer) Deze groep zag kans de Koran zeer selectief en vooral negatief uit te leggen en daarbij te wijzen op alle onaangenaamheden die in Islamitische landen plaatshadden en -hebben. Volgens het aloude motto “Wat de boer niet kent….” zagen zij kans een grote groep mensen bang te maken voor de instroom van vreemdelingen.

Nu was dat niet helemaal onbegrijpelijk omdattalloze mensen, juist uit de  minderbedeelde groeperingen door de overheid in de kou waren gezet. Dat gebeurde op alle fronten: zorg, huisvesting, sociale zaken en ook door in de “achterstndswijken” bij voorkeur de immigranten te huisvesten. Daardoor kregen juist deze mensen het gevoel dat zij steeds meer gedomineerd werden door de nieuwkomers. Het kostte de volksmisleiders van rechts, zoals Wilders, geen moeite om deze onvrede ten eigen voordele aan te wenden.

Een veel gehoorde opvatting is dat onze samenleving islamiseert. Dat nu lijkt cultureel gezien onmogelijk. De Nederlands-westerse cultuur is duidelijk dominant in ons land en anderen zullen zich daarbij aan moeten passen.In dat opzicht is het onaanvaardbaar dat de overheid meewerkt aan het verwijderen van Zwarte Piet, varkentjes in kinderboeken etc. Een Moslim die zich stoort aan varkens in de literatuur, heeft pech gehad. Dat geldt voor tal van zaken. Een overheid die de gangbare cultuur stukje bij beetje opheft, is geen knip voor de neus waard.

Oplossingen

Door allerlei individuen en groeperingen worden “oplossingen” aangedragen die er meestal op neer komen dat het aantal immigranten wordt teruggebracht. In werkelijkheid gaat dat geen oplossing opleveren maar een versterking van frustraties in het buitenland. De oplossing is het binnenlaten van immigranten, hen snel aan een cultuur- en taalcursus te laten deelnemen en hen een goede kans op de arbeidsmarkt te geven. Dat moet niet binnen vijf jaar plaatshebben maar binnen een maand na aankomst. Wie uiteindelijk besluit terug te keren naar het land van herkomst, is ook in dat opzicht van harte welkom. Wie zich misdraagt en weigert zich aan te passen, gaat de bak in. Dat geldt ook voor “autochtonen” die dreigbrieven schrijven aan moskeebesturen of Islamitische gebouwen beschadigt. Nou….ik hoop dat de boerenheikneuters van rechts dit lezen en verder tegen mij niet meer zeiken.Ik heb er echt schoon genoeg van en…ik hoop dat iedereen die hen napraat nu eens kritisch na gaat denken.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s