Ik word premier

Ik ben partijloos maar iedereen die het met mij eens is, mag zich bij mij aansluiten. Ik streef naar minimaal 76 zetels, een absolute meerderheid dus maar belangrijker zijn de uitgangspunten. Die vindt u hieronder:

  1. Organisatie van staat

a. Nederland is een koninkrijk. Het staatshoofd behoort onafhankelijk van stemmen te kunnen functioneren.

b. De provincies en gemeenten blijven gehandhaafd zoals ze nu zijn. Er vinden geen verdere fusies plaats. Waterschappen worden opgeheven en ondergebracht in de provincies.

c. De Antillen worden voor zover dat nog kan gemeenten. Waar dat niet meer kan, komt absolute onafhankelijkheid aan de orde.

d. Het parlement bestaat uit Eerste en Tweede Kamer, in de rol die zij nu hebben. Omvang blijft gelijk.

 

2. Beleidsprioriteiten

 

a. Zorg en cultuur worden de twee belangrijkste taken van de rijksoverheid. Daarna volgen veiligheid ensociale zaken.

b. Er komt een systeem van gratis zorg. De rol van de particuliere verzekeraars komt ten einde.

c. Deze regeling geldt zowel voor gezondheidszorg als voor sociale zorgvormen (thuiszorg, jeugdzorg e.d.)

d. Musea worden tegen een veel geringere vergoeding toegankelijk. Subsidies voor artistieke opleidingen versterkt. Subsidies voor artistieke organisaties die de diversiteit vergroten krijgen een impuls indien dat nodig is.

e. De krijgsmacht wordt in hoofdzaak grotendeels afgeschaft. Een deel van de marine blijft intact als zeepolitie en een deel van de luchtmacht als reddings-hulpdienst en luchtpolitie. De marechaussee gaat op in de rijkspolitie.

f. De politie wordt weer georganiseerd als rijks- en gemeentepolitie.

g. Onderwijs wordt gericht oppersoonlijkheidsontwikkeling en veel minder op voorbereiding op de arbeidsmarkt. Deze laatstgenoemde richting van het onderwijs is verwerpelijk omdat het mensen reduceert tot productiemachines.

h. Er worden geen snelwegen meer aangelegd of verbreed en de maximumsnelheid blijft beperkt tot 120

i Er wordt grotere nadruk gelegd op openaar vervoer, vooral de uiterst moderne vormen daarvan.

j De groei van (lucht)havens wordt aan banden gelegd.

k. De veiligheidsvoorzieningen op luchthavens worden gereduceerd aangezien zij geen nut hebben bij het bestrijden van grote criminaliteit of terrorisme maar wel uiterst hinderlijk zijn voor het verkeer.

l. De belastingen worden omgevormd. Zij worden gehebven door gemeenten op basis van inkomen, vermogen of ondernemingswinst. Een groot deel van deze belastingen wordt door de gemeenten afgestaan aan rijk en provincies. Accijnzen en BTW alsmede betalingen voor diensten van overheidsinstellingen worden afgeschaft.

m. Er worden geen dieren meer afgeschoten onder het mom van natuurbeheer of verkeersoverlast. Uitgangspunt is ‘leven MET dieren’ in plaats van ‘leven ondanks dieren’.

n. Immigranten hebben vrij toegang en worden, indien nodig, onmiddellijk onderworpen aan een taal- en cultuurcursus inclusief een begeleiding in de richting van werk of onderwijs. Wie na drie jaar onvoldoende is ingeburgerd, krijgt werk aangeboden in de Sociale Werkgelegenheid. Wie zich misdraagt of wetten overtreedt wordt aangepakt volgens geldende regels. Uitzettingen behoren daar niet toe vanwege de ineffectiviteit ervan.

o. Nederland treedt uit de NATO gezien de bedreiging die deze organisatie betekent voor goede internationale verhoudingen.

p. Nederland zet zich in voor een kleinere, hechtere Europese Unie waarbij wordt gedacht aan de oorspronkelijke leden van de EGKS, mogelijk uitgebreid met Groot-Britannië en de Scandinavische landen. De basis van de nieuwe Unie moet zijn: economisch evenwicht, gelijkwaardigheid, culturele verbondenheid, eenheid van beleid.

q. Nederland stelt zich onafhankelijker en terughoudender op in de relatie met de VS vanwege de neiging van deze staat tot dominantie.

r. Megabedrijven in de agrarische sfeer worden opgeheven of opgesplitst. Productie vindt plaats volgens biologische normen en waarden.

s. De normen voor uitstoot van giftige stoffen worden sterk verlaagd.

t. Medicijnen worden geproduceerd onder toezicht van de overheid, zonder winstoogmerk. Medicijnen kunnen mede vallen onder de benaming ‘alternatief’.

Teneinde bovenstaand programma uit te kunnen voeren heb ik behoefte aan 125 medestanders (absolute meerderheid beide kamers en kabinet). Ik dank u, meer kan ik voor u niet doen. Bovenstaande punten worden in de toekomst nader uitgewerkt tot in de details.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s