Vrijheid en fantasie….Vrijheid voor iedereen

Vrijheid is de afgelopen jaren het meest misbruikte woord en fantasie het meest verwaarloosde. Tel daarbij op dat de film en het boek “het oneindige verhaal” al een paar jaar geleden werden uitgebracht, dan is er duidelijk waar we met z’n allen last van hebben. Het geloof in wat dan ook is verdwenen en daarvoor in de plaats is de feitose getreden.: de aanbidding van het feit. Of dat ons verder gaat helpen? In elk geval niet bij de verwerving van vrijheid. Daarvoor is juist fantasie nodig. Vrijheid en fantasie zijn broertje en zusje van elkaar, of liever: man en vrouw die elkaar bevruchten.

De beweging “Vrijheid voor iedereen” wil de vrijheid en de fantasie in hun oude rechten herstellen. In de eerste plaats zullen we daarom proberen in een hoofdstuk duidelijk te maken wat vrijheid en fantasie met elkaar te maken hebben.

I Vrijheid en fantasie

We willen beginnen vrijheid los te maken van het misbruik in de naamgeving van welke politieke partij dan ook. Partijen hebben vrijwel allemaal een zeer begrensde opvatting van het begrip vrijheid en bij echte vrijheid kan dat niet. Vrijheid is onbegrensd.

Dat is ook de grootste overeenkomst: fantasie is ook onbegrensd. Fantasie strekt zich uit tot waar de individu kan denken, degeen die het verste denken kan, wordt altijd weer overtroffen. Ik heb mensen in een cursus gehad die dachten geen gruwelverhaal te kunnen schrijven omdat je daarvoor gestoord moest zijn. Toen zijn we maar eens gestoord gaan denken. Na afloop van de les had ieder de opdracht in dezelfde lijn verder door te denken en wat dacht je wat? De meest verschrikkelijke verhalen kwamen eruit. Veel mensen gaven toe dat ze niet hadden gedacht tot zoiets in staat te zijn. Voor het eerst waren ze in staat gesteld te denken tot waar ze konden. Het mooie was dat er voor niemand een verplichting was om uit te voeren wat hij/zij had gedacht. Dat was de enige zekerheid, veiligheid die ze hadden. Verder was er de vrijheid  om te denken wat ze wilden. Het is ongelofelijk wat keurige, nette, burgers in staat zijn te denken in hun fantasie…

Twee halve cirkels die elkaar aanvullen: de onbegrensdheid van het denken die wordt uitgedrukt door de fantasie, de onbegrensdheid van de persoonlijke mogelijkheden die zich manifesteert in de vrijheid. De fantasie die leeft als een wild dier en altijd wil ontsnappen, de vrijheid die haar aan zich bindt. De vrijheid die de fantasie claimt en stuurt. Maar alleen de vrijheid kan de fantasie sturen. Een andere bestuurder zou de fantasie tot bekrompenheid en verstarring maken.

II

De vrijheid

Haast geen begrip is zo moeilijk te omschrijven als de vrijheid omdat elke omschrijving een beperking betekent. Bovendien is het een thema waarover veel wordt gediscussieerd en ruzie wordt gemaakt, juist vanwege het feit dat er zoveel uiteenlopende definities zijn. Een term als “vrijheid van meningsuiting” blijkt veelal betrekking te hebben op een vorm van verbale terreur. Met vrijheid heeft dat dan niets te maken, wel met frustraties en angsten.

Om te beginnen is vrijheid individueel, al zijn er heel veel elementen in de vrijheid die door een collectief worden gedragen.Dat neemt niet weg dat de kans uiterst klein is dat vrijheid door iedereen op dezelfde wijze wordt ervaren. Bij vrijheid behoort de mogelijkheid om anderen over jouw vrijheid te vertellen, anderen hebben de vrijheid die meteen af te wijzen en iets anders in de vrijheid te zien. Kortom , vrijheid is een individueel gegeven dat berust op eigenschappen en aanleg van de individu. Evenals fantasie, waarover later, is ze onbegrensd maar integenstelling tot fantasie vraagt ze wel om grenzen. Vrijheid vraagt om grenzen omdat ze de relatie van de individu met de omgeving definieert. Grenzenloze vrijheid zou dan ook een bedreiging kunnen betekenen van de vrijheid van anderen. Dan schieten we met de vrijheid het doel voorbij want vrijheid behoort juist de vrijheid van de ander te vergroten. De grenzen van de vrijheid stelt ieder in beginsel voor zich. Dat behoort te gebeuren op basis van aanleg, kwaliteiten, eigenschappen en de daaruit voortvloeiende wensen en behoeften.

Dat betekent niet dat de buitenwereld, i.c. de overheid geen beperkingen kan opleggen. Dat kan wel wanneer een individu een permanente bedreiging vormt voor de vrijheid van anderen (moord, doodslag, roof, verkrachting etc.)  Deze vrijheidsbeperking behoort echter uit te gaan, niet van het wraakprincipe, maar van het beginsel van bescherming en genezing. Op die manier kan de overheid bijdragen aan een grotere vrijheid, ook van degenen die een bedreiging vormt.

Advertenties

One thought on “Vrijheid en fantasie….Vrijheid voor iedereen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s